SOS-barnebyer forbindes først og fremst med fattige land og foreldreløse barn. Men om to år skal den første barnebyen i Norge stå klar i Kjøkkelvik i Loddefjord.

— Vi vil prioritere søskengrupper som trenger et fosterhjem. Barna skal helst være mellom fire og ti år gamle når de flytter inn i barnebyen, sier Sidsel Jordheim, prosjektleder for barnebyen i Bergen.

Barn fra Vestlandet

Barna som flytter inn skal i hovedsak komme fra vestlandsfylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. På sikt vurderer organisasjonen å bygge flere barnelandsbyer andre steder i Norge.

SOS-barnebyer regner med at prosjektet vil koste mellom 35 og 40 millioner kroner. Stor-Bergen Boligbyggelag skal stå for oppføringen av bygningene på den mer enn 20 mål store tomten.

Totalt vil barnebyen få rundt 30 fast ansatte og like mange barn. Barnebyen skal bestå av åtte familiehus med mellom tre og fem barn i hver «familie». I hvert hus skal det permanent bo en eller to fosterforeldre. Disse kan være enslige eller par. Hvis fosterforeldrene er et par, kan partneren til den som skal jobbe som fostermor- eller far bo i familiehuset men ha jobb utenfor barnebyen. I spesielle tilfeller kan fosterforeldrene også ha egne barn boende hos seg i barnebyen.

I Finland har SOS-barnebyer hatt problemer med å skaffe nok fosterforeldrene til en av barnebyene. To av familiehusene står foreløpig tomme. Sidsel Jordheim tror likevel ikke det vil bli noe problem å skaffe nok kvalifiserte medarbeidere til barnebyen i Loddefjord.

— Jeg er optimist, og tror vi kommer til å få mange søkere. Mange leter etter jobber med mer meningsfylt innhold, og det har disse stillingene helt klart.

Store søskenflokker

Geir Kjell Andersland, direktør for barnevernet i region vest, mener barnebyen kan bli et godt supplement til det tradisjonelle barnevernet.

— Forutsetningen for at vi vil benytte oss av plassene hos SOS-barnebyer er at de får godkjenning og oppfyller kravene vi setter til kvalitet. Dette kan jeg ikke forskuttere. Men jeg ser ingen grunn til at ikke SOS-barnebyer skal kunne gi et like godt tilbud som vanlige fosterhjem, sier barnevernsdirektøren.

GLEDER SEG: Rektor Helge M. Haaland på Kjøkkelvik skole tror den nye barnebyen vil ha positiv effekt på nærmiljøet. SOS-barnebyen skal bygges på tomten like ved siden av skolen.