— Dette området er så viktig for Bergen at vi kan ikke bruke det til godsterminal, sier byråd Lisbeth Iversen og skuer utover asfaltørkenen som breier seg mellom jernbanelinjen og Store Lungegårdsvann.

— Og vi gir oss ikke om Jernbaneverket sier nei, legger hun til.

Byens bakgård

Onsdag vedtar byrådet å legge den nye kommunedelplanen for Store Lungegårdsvann ut på høring. Området er svært attraktivt og den største tomtereserven for Bergen sentrum.

Byens bakgård byr på store muligheter. Langs bredden av Store Lungegårdsvann kan det komme så mye som 6000-8000 nye boliger, pluss nye sentrumskvartaler.

Dette er hovedtrekk i den nye planen:

n Godsterminalen flyttes. Her anlegges et nytt kunstig høydedrag kalt Lungegårdshøyden. Høydedraget vil gjenskape kontakten mellom Nygårdstangen og Kalfaret. Inne i høydedraget er det plass til å parkere. Byråden ønsker dessuten å legge lokk over jernbanelinjen.

n Nordenden av Store Lungegårdsvann utvides med et nytt vannspeil som trekkes helt inn mot Agnes Mowinckelsgate. I det nye, grunne vannspeilet skapes to nye øyer. Innerøyen skal være tett bebygd, mens ytterøyen er tenkt som en grønn lunge.

n ByGarasjen stykkes opp i kvartaler og omformes til en kombinasjon av parkering, næringsarealer og boliger. Nye parkeringsplasser under Lungegårdshøyden kan erstatte de som fjernes i garasjen.

n Møllebyen i sørenden av vannet vil, i tillegg til ny Kunsthøyskole, bestå av nye boligområder på begge sider av Møllendalselven. Det betyr at BIRs gjenbruksstasjon og kommunens teknisk etater må bort fra Grønneviksøren.

n Vest for Møllendalselven anlegges en ny badestrand.

n Fremtidig helikopterbase blir på ny fylling på Nygårdstangen tett opp mot innfartsveiene.

Til Bergen vest?

— Hvordan kan dette gjennomføres når Jernbaneverket har sagt bestemt nei til å flytte godsterminalen?

— Det nytter ikke å bare vedta dette i en plan. Derfor vil byrådet nedsette et forhandlingsutvalg der Jernbaneverket blir invitert til å delta. Målet er at vi i løpet av to-tre år har endelig avklart hvor godset skal håndteres. Da bør vi se på andre muligheter enn Arnadalen. Kanskje vi skal se mot Bergen vest, eventuelt Kollsnes eller Flesland? Mulighetene er flere, sier Lisbeth Iversen.

Mye skjer

— Når kan folk kjøpe bolig på den nye Lungegårdshøyden?

— Om 10 år må det meste være gjennomført.

Mye vil skje de nærmeste årene. Entras planer for utbyggingen av Nonneseter er kommet langt. Private reguleringsplaner for nye boliger i Møllendal passerer byråd i løpet av sommeren. Vi er nesten klare med planer om et stort kompleks med studentboliger. I 2007 starter bygging av Kunsthøyskolen og vinteren 2007 står brannstasjonen ferdig på Nygårdstangen.

Mest konfliktfylt er godsterminalen, men her akter vi å gå inn i tette forhandlinger, sier Lisbeth Iversen til Bergens Tidende.

<b>VISJONEN:</b> Slik ser kommunens planleggere for seg Nygårdstangen i fremtiden. Et nytt vannspeil med to nye øyer trekker vannet helt inn mot ByGarasjen. Godsterminalen rommer nye boliger.<br/>ILLUSTRASJON: 3RW ARKITEKTER