Beboerne i boligblokkene like ved husker ikke forrige gang det kom godsvogner ut av tunnelen på Dokken. Det er i hvert fall så lenge siden at det har grodd opp små busker i skinnegangen, og sporet er for lengst tatt i bruk som parkeringsplass. Likevel er det dette som er miljøalibiet for alle som snakker om fremtidens godstransport.

Må krysse fire felt

Senest i forbindelse med planene om ny superhavn på Sotra ble det gjentatt: Jernbanesporet til Dokken gir unike muligheter til å frakte godscontainerne direkte fra tog til lektere eller skip, uten det forurensende mellomleddet på veiene.

Bergen og Omland Havnevesen brukte jernbanesporet som et hovedargument for å få bygge ut containerhavnen i Jekteviken, og sporet er nevnt både i stortingsmeldinger og fylkeskommunens havneplan.

Problemet er at sporet krysser to av de mest trafikkerte veiene i Bergen sentrum. Først krysser sporet innfartsåren fra sør, Fjøsangerveien med sine fire felt, før det går inn i tunnelen på Vestre Strømkai, ved Legevakten. Rett etter tunnelutløpet i Dokken går sporet over O.J. Brochs gate på vei til kaien.

Nesten ubrukt i to år

— Når sporet var i bruk sist? Nei, det er ikke så ofte lenger. Det er for så vidt ikke noe til hinder for å bruke det, men etter hvert som trafikken på Fjøsangerveien har økt, er det sjeldnere aktuelt, sier konstituert havnedirektør Gunvald Isaksen.

Han forteller at det var vanlig å kjøre godstog ned på kaien i fire-fem-tiden om morgenen for ikke å forstyrre trafikken. Returen ble gjerne tatt litt utpå ettermiddagen, før rushtrafikken.

— Men det er nok et par år siden nå, ja, medgir Isaksen.

Det bekrefter banesjef Norvald Skjoldli i Jernbaneverket, som eier sporet.

— Vi har som oppgave å sørge for at sporet er i fullt kjørbar stand. Vi har nylig rustet det opp. Men de siste årene har det vært liten interesse for å bruke det, sier Skjoldli, og spiller ballen over til CargoNet, som er NSBs godsselskap, og den eneste aktøren på godsmarkedet på Bergensbanen.

Om konflikten med veitrafikken har Skjoldli følgende å si:

  • Banen var der før veien. Men det er klart at det hadde vært en fordel om krysningen kunne skje planfritt.

- Kjappere med bil

— Vi bruker ikke sporet i det hele tatt, sier terminalsjef Vidar Veka i CargoNet.

Han forteller at selv om sporet er blitt oppjustert til å kunne ta imot moderne containertog, er det mer praktisk å losse over på bil.

— Det er jo veldig kjapt å bruke bil ned på Dokken, og det blir billigere for oss også, sier Veka, og forklarer:

— Daglig går det seks godstog hver vei mellom Alnabru i Oslo og Bergen, og vi vurderer å øke til syv. Kundene våre driver i stor grad med varehandel, og er avhengige av rask levering. Da må omlastingen skje så raskt så mulig. Vi kan ikke holde på å sende noen tog ned til Dokken fordi det er noen få containere som skal med skip.

— Dessuten er det jo upraktisk at sporet krysser Fjøsangerveien. Du kan jo tenke deg så populære vi ville blitt hvis vi stoppet trafikken 12 ganger om dagen. Dersom det skal bli noe av planene om direkte omlasting fra tog til skip, er nok en ny trasé en forutsetning, mener Veka.

Skjoldli i Jernbaneverket peker på at kaiområdet på Dokken uansett ikke kan ta imot hele godstog lenger. Dagens tog kan bli 450 meter lange, og en slik togslange er det ikke plass til på kaien.

— Det må store investeringer til før det blir aktuelt, sier banesjefen.

MIDT I TRAFIKKEN: Jernbaneverket har mulighet til å sette trafikklysene på rødt når godsvognene skal krysse Fjøsangerveien. At det ikke skjer så ofte lenger, er nok bilistene glade for. Fjøsangerveien er blant byens mest trafikkerte gater.
ARNE NIELSEN
GJENGRODD OG FORLATT: Buskene trives i skinnegangen på Dokken. Også bilistene liker å benytte sporet til parkering, trass nyoppsatte parkering forbudt-skilt.
ARNE NILSEN
INN I MØRKET: På Vestre Strømkai forsvinner sporet inn i tunnelen under Nygårdshøyden. Her har det også det private initiativet laget parkeringsplass.
ARNE NILSEN