Av sikkerhetsmessige hensyn skal kjøreledninger til sporveisanlegg ikke være lavere enn fem meter. Det er derimot Bybanens kjøreledning utenfor Bygarasjen, hvor høyden på kjøreledningen er mindre enn 4,5 meter.

Nå har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sendt krav til Bybanen AS om at forskriftskravene oppfylles omgående.

Skal hindre fare

—  Formelt kjører de nå ulovlig. De har gjort midlertidige tiltak med skilt der det opplyses om situasjonen, men de må likevel oppfylle kravene omgående, sier regionsjef Erling Bakke i DSB.

Han opplyser at det var Bybanen selv som gjorde DSB oppmerksom på situasjonen, og at de ønsker å få ordnet opp i saken.

—  Dette er et forskriftskrav og vi kan derfor ikke sette noen tidsfrist for når Bybanen skal ordne opp i det. Vi venter på svar fra dem om hva de vil gjøre, og så får vi vurdere saken da, sier Bakke.

I forskrift om elektriske forsyningsanlegg heter det at kjøreledninger skal ha tilstrekkelig avstand til omgivelsene eller hindere for å unngå fare for personer og for materielle verdier. Det er denne forskriften Bybanen nå ikke oppfyller.

Har kontaktet leverandør

- Jeg er driftsansvarlig for kontaktledningene og har gjennom mine kontrollrutiner funnet avvik. Det blir sig i en kontaktledning over tid og vi må derfor etterjustere ledningen ved Bygarasjen, sier driftsingeniør Atle Ingebrigtsen i Bybanen.

Som driftsansvarlig er han forpliktet til å innrapportere eventuelle avvik. Han sier det ikke er noe dramatikk bak kravet fra DSB om å utbedre situasjonen og at dialogen mellom Bybanen og DSB er veldig god.

— Vi har nå tatt kontakt med leverandøren for å få utbedre ledningen, sier han.

Det er det franske firmaet Alstom Transport som har levert banestrømforsyningen.

—  Det er ingen umiddelbare fare knyttet til dette. Vi har vært i kontakt med veimyndighetene og sørget for skilting, men vanlige kjøretøy blir ikke påvirket av dette, forsikrer Ingebrigtsen.