- Rett under oss kommer den undersjøiske tunnelen. Som du ser, er det ikke lange biten over. Men skal noen fra Meland til Herdla i dag, må de kjøre inn til Bergen sentrum og ut igjen. Det tar fort halvannen time, sier Meland-ordfører Nils Marton Aadland.

Vi står i en båt i sundet mellom Herdla, helt nord på Askøy, og Holsnøy i Meland kommune. Aadland er styreleder i Sambandet Vest AS. Sammen med Bård Sandal, daglig leder i selskapet og næringssjef i Askøy kommune, Kjell Kristensen, nestleder og primus motor for det meste som skjer på Herdla og trafikkplanlegger Helge Hopen viser han frem traseen for selskapets hjertebarn: Tverrsambandet som skal binde Nordhordland sammen med Askøy og Øygarden.

Halverer kjøretiden

- Historisk sett har det vært tette forbindelser sjøveis mellom kommunene. Husk at Herdla en gang var senter for en kommune som inkluderte deler av både Holsnøy og Øygarden, sier Aadland.

- Og vi pleide å ro over sundet for å gå på dans. Det var jo eneste måten å treffe kvinnfolk, ler Herdla-beboer Kjell Kristensen.

Tverrsambandet er planlagt fra Radøy, i tunnel under Radfjorden til Meland og i ny tunnel til Askøy. Deretter er det lagt inn en mulig ferge til Øygarden. Det vil gjøre det mulig å kjøre mellom de to store olje— og gass-sentrene i regionen, Mongstad og Kollsnes, på litt over en time. I dag tar det nesten to timer, via Bergen sentrum. Og det er næringslivet, ikke dans eller kirkebesøk, som er hovedargumentet for å bygge.

- Et slikt samband vil bety enormt mye for næringsutviklingen i regionen. Her er det masse ledige tomter til næringsbygg. Det vi mangler er gode kommunikasjoner og arbeidskraft som enkelt kan pendle hit, sier Kristensen.

Entusiasten driver Herdla Fiskemat, feriesenter og eier mye tomteland både på Herdla og selve Askøy. Han bobler over når han skal beskrive alle godene med et tverrsamband. Også representantene for kommunene på begge sider av sundet har stor tro på prosjektet.

Mangler 1,3 milliarder

Tallene fra planlegger Helge Hopen, som har laget forprosjektet som nå blir presentert til politikere og offentligheten, er likevel egnet til å helle kaldt vann i blodet på enkelte. En ting er prisen, som beregnes til rundt 1,7 milliarder kroner. Verre er det kanskje at prosjektet ikke har sjanse til å bære seg selv, i den forstand at bompenger kan betale hele regningen.

- Basert på en bompengepris på 45 kroner pr. passering,har jeg regnet ut at man kan få inn 400 millioner kroner i egen-finansiering over 15 år. Det betyr at det må finnes andre løsninger i tillegg, sier Hopen.

Aadland medgir at finansieringen er en nøtt å knekke.

- Men det skal vi jobbe videre med. Det blir bompenger på bunnen, og så må vi få inn en del offentlig finansiering i tillegg. Dette er et fylkesveiprosjekt, og vi har fått gode tilbakemeldinger fra fylkeskommunen, sier han.

Blir en ytre ringvei

En mulig løsning er å gjøre Tverrsambandet til en del av en større bompakke i regionen. Dessuten håper entusiastene på støtte fra lokale bedrifter, som finnes i rikt monn på begge sider.

Hopens trafikkprognoser viser at sambandet vil få 2000–3000 passerende biler daglig.

- Selv om det er lite i forhold til strømmen mot Bergen, er det ganske bra i forhold til andre fylkesveier i regionen, sier Hopen.

Han mener likevel at hovedargumentet for Tverrsambandet er at det gir en alternativ omkjøringsvei for store deler av fylket, og vil fungere som en ytre Ringvei vest for Bergen.

- Det er viktig i forhold til krise og beredskap. I dag har Askøy, Sotra og Øygarden bare ett samband til fastlandet. Dersom broene blir stengt, er 60.000 mennesker isolert. Også for store deler av Nordhordland vil sambandet gi en alternativ rute til Bergen der man slipper å kjøre gjennom sentrum, sier Hopen.

HAR EN DRØM: I dag må man bruke båt for å komme seg fra Herdla til Meland. Men Helge Hopen (til venstre), Bård Sandal, Nils Marton Aadland og Kjell Kristensen håper det om noen år skal bli mulig å kjøre i undersjøisk tunnel rett under der de står. – Det er først når man kommer ut i sundet at man ser hvor kort det er i luftlinje, sier de. Eidsfjellet i Meland i bakgrunnen.
RUNE SÆVIG