Les hele rapporten her

Etter rastragediene i Hatlestad Terrasse og Hetlebakkveien i fjor høst, har Bergen kommune fått fortgang i arbeidet med å kartlegge rasfarlige områder i kommunen i en såkalt ROS-analyse (risiko— og sårbarhetsanalyse). Kartleggingen utføres i samarbeid med Norges Geologiske Undersøkelser (NGU).

25. april ble den første delrapporten lagt frem. Den dekket området mellom Nesttun, Smørås og Kalandsvannet. Deriblant Hatlestad. I den rapporten ble det pekt ut 18 problemområder hvor faren for et ras er til stede.

I dag fulgte rapporten for området fra Nesttun i sør via Sædalen, Landås sentrum og ut til Klauaneste i Åsane i nord. I tillegg er forholdene i deler av Indre Arna undersøkt, etter at kommunen hadde mottatt bekymringsmeldinger fra beboere i området. Til sammen bor det rundt 96.000 mennesker i området som dekker hele 45 kvadratkilometer.

I rapporten pekes det ut rundt 50 områder hvor geologene mener at det bør eller må foretas nærmere undersøkelser av rasfaren, såkalt fase 2-undersøkelse.

Må undersøke mer

På en del av disse har kommunen allerede avgjort at fase 2 skal iverksettes snarest.

Etter anbefalinger fra NGU skal rasfaren kartlegges nærmere på disse stedene:

  • Ulsmågskaret
  • Kolstien
  • Øvre Kolstien
  • Sollien
  • Tarlebøveien - Bellevue

I tillegg har kommunen bestemt at også disse områdene skal undersøkes så raskt som mulig, grunnet bebyggelsens karakter. Bestillinger på disse undersøkelsene er allerede sendt.

  • Sjømennenes Helseheim
  • Nesttun Eldresenter
  • Steinerskolen
  • Heldalsåsen Barnehage
  • Sandviken Sykehus

Mulig rasfare

Byrådsleder Monica Mæland og geolog og skredforsker Kari Sletten fra NGU understreket begge at den grovundersøkelsen kun utpeker mulige rasfarlige områder. Undersøkelsen sier ingenting om farenivå.

— Vi gjør selvfølgelig ikke dette for at folk skal bli utrygge. Hensikten er jo å redusere risikoen for ulykker, sier Monica Mæland.

Den første gjennomgangen av rasfaren i Bergen koster 1,5 millioner kroner. Regningen deler NGU og kommunen. Det er beregnet at fase 2, gjennomgangen av områdene som krever nærmere undersøkelser, vil koste 10-20 millioner kroner. Det er kostnader byrådsleder Mæland mener kommunen ikke kan bære alene.

— Bergen går i front med en slik undersøkelse. Dette er ikke et bergensproblem, men et nasjonalt problem. Jeg regner med at staten stiller opp, sier Mæland.

Har purret

Hun minner om at kommunalminister Aaslaug Haga ga positive singaler etter fremleggelsen av den første delrapporten i april. Selv om Mæland foreløpig ikke har fått noen konkrete tilbakemeldinger, purrebrev til tross.

— Vi fikk i hvert fall hyggelige uttalelser på radio. Men det er litt overraskende at vi ikke har hørt noe siden. Vi ønsker oss en konkret møtedato med ministeren om dette temaet.

Kommunen går bredt ut med informasjon til byens innbyggere. I dag går det ut brev til innbyggerne i områdene som er dekket i rapporten. I tillegg er det laget egne internettsider hvor rapportene og annen informasjon er lagt ut. Kommunen har også opprettet et eget et telefonnummer spesielt for dette. ROS-telefonen har nr. 55566515. Der kan beboere som bekymrer seg for rasfaren \ henvende seg. Også epostadressen ros@bergen.kommune.no kan benyttes.