I går ble det observert to halvdøde måker i Smålungeren. De kjempet tappert for livet, til slutt ble de avlivet.

Linn Steinsvik, som er sommervikar i Bydrift, plukket dem opp.

— De så ikke bra ut, og jeg tror ikke det var noe håp for dem, sier Linn.

— At det ligger en syk fugl i vannet, må vi regne med, sier Halvard Sandven, viltansvarlig i Bergen kommune.

Duppet i vannet

Det spesielle i går var at begge måkene oppførte seg på samme måte. De lå tungt i vannet med hodet nedi. Ved første øyekast så de døde ut, men innimellom klarte de å løfte nebbet over vann og suge litt luft, før hodet duppet ned i det grønne vannet igjen.

— Jeg har jobbet i etaten i 26 år. Flere ganger har jeg sett døde fugler her ved Smålungeren. Da har det vært en naturlig død, som at de har vært tatt av hauk. Aldri har jeg sett syke måker som dupper i vannet på denne måten, sier Trine Furnes, som rensker ugress i tagetesbedene på langsidene av Smålungeren.

Sykdom?

— Ja, de ser syke ut og vil bli avlivet. Jeg aner ikke hvorfor de er syke, sier Harald Sandven.

— Det kan være mange årsaker til at fuglene dør. Det kan være helt tilfeldig; de kan være skadet av en falk, det kan være genetiske svakheter eller sykdom. Det er ikke godt å si noe sikkert uten at fuglene blir analysert. sier Stein Byrkjeland i Fylkesmannens miljøvernavdeling.

— Kan årsaken ligge i vannkvaliteten?

— Vanlige grønnalger er ikke farlig for fuglene. Blågrønnalger er giftige, men ikke nødvendigvis for fugler. Vi har hatt denne situasjonen i Smålungeren før, og da ble ikke fuglene påvirket. Men det bør gjøres noe med vannkvaliteten, den virker ikke bra, sier Stein Byrkjeland.

Nitrogen og fosfor

Smålungeren er ikke noe vakkert syn i disse dager, irrgrønn og med tykke lag av algerester langs murene noen steder, særlig mot sør.

— Den siste vannprøven tok vi 17. juli, og den viste høye verdier av nitrogen og fosfor, så vannet er veldig næringsrikt, sier Hogne Hjelle, avdelingsleder i Vann- og avløp.

— Vi hadde de samme høye verdiene i fjor på denne tiden, så algeoppblomstring er et typisk sommerfenomen med varmt vær. Men prøvene viser også at vi har lave bakteriemengder, faktisk så lite at du trygt kan bade der. Det kommer ikke noe kloakk inn i Smålungeren, sier Hjelle.

Tykke lag på bunnen

I øyeblikket er vannet grønt på grunn av mye alger. Årsaken ligger i at det er mye næringssalter i bunnsedimentene – tykke lag på bunnen kombinert med varme blir det som når du gjødsler plantene på land.

— Da vokser de ekstra godt. Vi er i grunnen mer bekymret for når algene dør og råtner. I den prosessen bruker de opp oksygenet i vannet, og det vil begynne å lukte, sier Hjelle.

Rør eller kanal

Slik det er nå, er det bare påfyll av friskt vann som hjelper. Mye regn, eller verdifullt drikkevann, som de måtte slippe inn i julen 2007 da et uheldig kloakkutslipp forurenset vannet så mye at det stinket over hele sentrum.

— Å få en stabil situasjon i Smålungeren vil ta tid. Det kan løses med å føre bekkevann inn fra Forskjønnelsen, men da må det først legges rør. En annen mulighet er å åpne opp kanal fra Store Lungegårdsvannet. Det er også snakk om å grave ut for et parkeringshus under vannet. Da vil de gamle sedimentlagene fra århundrer med bossdumping bli fjernet en gang for alltid og det kan lages et grunt vannspeil på toppen, sier fagdirektør Magnar Sekse i Vann- og avløp.

Ukjent årsak

Hva måkene døde av, får vi aldri vite.

— Vi leverer bare døde fugler videre til analyse hos Veterinærinstituttet om vi får mistanke om epidemier. Det gjør vi ikke her med bare to fugler, sier Elin Borgen, seniorinspektør i Mattilsynet.

"INGEN MISTANKE OM EPIDEMI": Mattilsynet leverer bare døde fugler videre til analyse hos Veterinærinstituttet når det er mistanke om epidemier. - Det gjør vi ikke med bare to fugler, sier seniorinspektør Elin Borgen.
AVLIVET: Etter råd fra viltansvarlig Halvard Sandven la Linn Steinsvik måkene i kasser. Senere ble de avlivet.