Inngjerdete havneområder er neste det eneste stedet du ikke kan vandre langs kysten. Selv om hus— og hytteeiere prøver seg med gressplener, privatskilt og gjerder gir allemannsretten deg lov til å gå i strandsonen.

— Stengsler som er satt opp for å hindre allmenn ferdsel i strandsonen er ulovlig. Møter du på slike kan du varsle kommunen, som har hjemmel til å kreve at eieren fjerner dem, sier førstekonsulent hos Fylkesmannen i Hordaland, Trond Aalstad.

Han legger til at enkelte kan ha næringsinteresser som lovlig kan gjerdes inn, som for eksempel konteinerhavner.

Sol deg

Vil du slå deg ned og raste eller sole deg skilles det mellom inn- og utmark. I utmark kan du fritt slå deg ned uansett hvem som eier grunnen, så lenge du ikke er til alvorlig sjenanse.

— Du kan ikke legge beslag på private brygger og liknende. Men å sole seg er ikke alvorlig sjenanse selv om det er aldri så irriterende for dem som bor i nærheten, sier Aalstad.

Innmark er området tett opp til hus og hytter, rundt 20 meter, eller så langt marken er dyrket. Det er ingen ting i veien for å sitte tett opptil en hage i strandsonen.

— Alt som ikke er innmark er utmark, forklarer Aalstad.

Overnatting

Videre kan du overnatte ett døgn i telt (150 meter fra hus og hytter) og fortøye båt i fortøyningsbolter og –ringer når eier ikke bruker dem.

Pass på å lukke grinder, rydde opp etter deg og ikke gjøre skade på andres eiendom.

Ta med nok solkrem og bruk allemannsretten.

VÆR SÅ GOD: Allemannsretten gir deg rett til å gå i fjæresteinene. Er det utmark kan du gjøre mye mer.ARKIVFOTO: HELGE SUNDE