BT har de siste dagene skrevet om den uholdbare situasjonen i arresten. Når politiet pågriper mennesker, er hovedregelen at de ikke skal sitte mer enn 48 timer i arresten på politihuset. Det er ikke tilfelle. Tirsdag satt fire innsatte isolert på sjette døgnet.

— Jeg begynte i politiet i 1976. Den gang var det også sånn. Jeg husker jeg ble intervjuet av BA om situasjonen i arresten. Jeg har fortsatt avisutklippet. Ingenting har skjedd, sier han.

- Grobunn for hat

Politioverbetjenten er oppgitt over det som skjer. Han forstår ikke hvorfor det ikke kan bevilges penger slik at det kan bygges flere celler.

— Det går greit å sitte her et døgn eller to. Når folk blir sittende på tredje døgnet, blir de fleste irritable. Siden eskalerer det. Når vi behandler siktede på denne måten, er ikke jeg overrasket over at det gir grobunn for hat mot politiet, sier den erfarne politimannen.

— Samfunnet ønsker å rehabilitere de som har gjort noe kriminelt. Starten på tilbakeføringen til samfunnet er ikke god når man blir sittende innesperret hos oss i døgn etter døgn. Det bør ikke være slik, men det har jeg sagt siden 1976, fortsetter han.

Drømte om spørretimen

Thorbjørnsen er provosert over at ingenting blir gjort. Han sier at politikerne pleier å reagere når mediene tar opp saker. Men det er ingen reaksjon når det gjelder forholdene i arresten og mangelen på varetektsplasser.

— Nylig drømte jeg at jeg var i Stortingets spørretime. Jeg slo neven i bordet og skulle lese leksen for politikerne. Før jeg fikk sagt noe, våknet jeg, humrer han, før han blir alvorlig.

— Oppgitt er bare fornavnet. Situasjonen går på motivasjonen løs hos alle i politiet. Vi sender varetektsfanger Norge rundt. Dersom det ikke er plass i Bergen, kan vi kanskje finne plass i fengselet i Vik i Sogn. Det betyr at det går dagsverk med til transport, rister han oppgitt på hodet.

Reiser landet rundt

Ukentlig frakter vi fanger til ulike fengsler i landet, hvor fengslene i Ålesund, Vik, Hustad, Stavanger, Trondheim, Kragerø og Oslo er de mest benyttede. Noen ganger har vi fraktet varetektsfanger til Kristiansund fordi vi ikke hadde plass i Bergen, mens det sitter folk hjemmehørende i Kristiansund som er varetektsfengslet i Bergen, legger han til.

Seksjonsleder for Arrest- og fremstillingsseksjonen mener politikerne bør bruke penger på å bygge flere varetektsceller.

— Før pleide vi å si at fem prosent av de kriminelle sto for 80 prosent av lovbruddene. Kriminalitetsbildet er helt annerledes i dag, med mange omreisende, utenlandske lovbrytere, sier Thorbjørnsen.

— Bevilgende myndigheter må ta inn over seg endringene som skjer. Og hvorfor skal han som varetektsfengsles for første gang plasseres sammen med de som har 30 eller 40 dommer på seg. Er det en god ide? Bør vi ikke heller lage plasser for de yngste som fortsatt kan tilbakeføres til samfunnet, slik at de skilles fra dem som til stadighet bryter loven? Dessverre er det ingen vilje til dette. Jeg forstår ikke hvordan politikerne kan være bekjent av hvordan varetektsinnsatte har det. Men det har jeg sagt siden 1976, legger han til.