Flere vinduer står på vidt gap i Rosenbergsgaten 13. Det gjør lite for å forbedre lukten innvendig.

Vegg— til veggteppene i det gamle hotellet er skitne, og søppelhaugene hoper seg opp i flere av de 23 hybelleilighetene. Her har flere sosialkontor i Bergen innlosjert klienter de siste månedene.

— Dette er en dumpingplass for sosialklienter med tunge rusproblem. Folk som har store problemer med å bo andre steder, sier Bottolf Rossebø. Den tidligere rusmisbrukeren bor i kjelleren, og utfører småarbeid, som skifting av lyspærer, i huset.

Bør ikke brukes Ifølge den private utleieren av Rosenbergsgaten 13, Lars Eirik Fremstad i Fremstad Investment, er det kommunen som disponerer huset.

— Vi signerer leiekontrakter med brukerne, men alt går gjennom kommunen, sier han.

Han er ikke bekymret over forholdene i huset, og mener ikke at det er hans ansvar for hvordan bygget ser ut.

— Vi har vasking på fellesarealene. Men vi går selvsagt ikke inn på rommene til folk. Eventuelle skader er leietakers ansvar i henhold til huseiergarantier, sier han.

På fredag var Årstad sosialkontor på befaring i huset. Halvannen måned etter at kontoret plasserte fem tunge rusmisbrukere i huset konkluderte de med at det ikke lenger bør brukes som bolig.

  • Ytterdøren sto på vidt gap.
  • Det var 14 feilmeldinger på branntavlen.
  • Låsene inn til flere leiligheter var brutt opp eller ødelagt.
  • Bygget var preget av manglende renhold.
  • Bakplassen som fungerer som rømningsvei var blokkert.
  • Alle beboerne de møtte var ruset.Tunge rusmisbrukere - Forrige gang vi var i huset var standarden en helt annen enn den er nå, sier sosialsjef i Årstad bydel, Robert Pettersen.

Sosialklientene de plasserte i huset var av typen som det er svært vanskelig å finne bolig til.

— Vi sliter med å finne gode og tilrettelagte botilbud til denne gruppen brukere. Alternativet er ofte midlertidige botilbud som hospits og pensjonat, sier han.

Alle saksbehandlerne ved sosialkontoret har fått beskjed om at huset ikke lenger skal brukes.

Årstad bydel vil nå finne andre bosteder for klientene de i dag har plassert i Rosenbergsgaten 13.

Byrådsavdeling for helse og omsorg er også blitt kontaktet.

— Vi var ikke kjent med hvor dårlig stilt det var, sier spesialrådgiver i byrådsavdelingen, Kent Madell.

Han varslet resten av sosialkontorene om at hybelhuset ikke lenger bør brukes som bolig for sosialklienter.

Ifølge utleier Fremstad stemmer det ikke at kommunen skal slutte å bruke huset i Rosenbergsgaten.

— Det er ikke riktig. Vi har og har hatt en løpende dialog med kommunen, sier han.

Langt fra godt nok Kommunaldirektør Finn Strand mener bygg som Rosenbergsgaten 13 er en direkte konsekvens av mangel på kommunale leiligheter.

— Ideelt sett burde vi hatt kommunale utleieleiligheter til alle og booppfølging til dem som trenger det. Da ville vi ha sluppet å bruke slike steder, sier han.

Strand erkjenner at boligsituasjonen for vanskeligstilte i Bergen kommune er langt fra god nok.

— Man bør ikke ha en samling av personer med altfor store problemer i samme bokompleks. Men vi må bruke det markedet som er der. Vi kan ikke sette folk på gaten heller, sier han.

ROT: Det var langt fra ryddig da BT besøkte Rosenbergsgaten 13.
Paul S. Amundsen