I et næringsbygg i Solund kommune ligger et lensmannskontor. Gjennom hele uken betaler politiet husleie for lokalet, i tillegg til utgifter til blant annet strøm og vasking.

Åpningstiden? Fra klokken 11.00 til klokken 14.30 — og kun mandager. Mer har ikke lensmannen sett seg råd til.

Resten av uken er kontoret stengt for de cirka 870 innbyggerne i øykommunen i Sogn og Fjordane.

1,23 mrd./år til lokaler

Mandagene kommer en førstebetjent og en kontorfunksjonær til lensmannskontoret i Solund. Der sitter de i tre og en halv time - og låser så døren igjen for resten av uken.

Til sammen holder de tre lensmannskontorene i lensmannsdistriktet åpent fire dager i uken.I en rapport fra Politidirektoratet («Ressursanalyse 2012»), kommer det frem at utgiftene til lokalleie i politi— og lensmannsetaten over flere år har utgjort om lag ti prosent av de totale driftsutgiftene.

Alt tar tid og alt koster penger

Ivar Holmås, lensmann

I 2012 brukte etaten 1,23 milliarder kroner på leie av lokaler. Ressursanalysen peker også på at det er stor forskjell på hvor mange kvadratmeter politidistriktene disponerer per årsverk.

— Det betyr at distriktene har varierende handlingsrom når det gjelder utgifter til andre formål enn lønn og lokalleie, heter det i ressursanalysen.

I Solund er de faste utgiftene til kontoret er cirka 90.000 kroner i året, anslår lensmannen. I tillegg kommer arbeidstid og transport for de to som drar til Solund for å bemanne kontoret.

Ivar Holmås er lensmann for Solund og to kommuner på sørsiden av fjorden: Masfjorden og Gulen. Samlet folketall er cirka 5000. Området er ikke spesielt belastet med kriminalitet.

Her er Holmås, med sine knapt åtte ansatte, pålagt å opprettholde tre lensmannskontor. Selv om han «politifaglig sett» synes det er både ineffektivt og lite formålstjenlig.

Vil fjerne fire av ti

— Politikerne har bestemt at det skal være sånn, og det forholder vi oss til. Men det er ingen hemmelighet at jeg kunne tenke meg å samle de knappe ressursene våre på ett sted. Men det har det ikke vært politisk gehør for, sier Holmås.

Onsdag kom det regjeringsoppnevnte Røyksund-utvalget med sin rapport om «rikets tilstand» i politietaten (se faktaboks til høyre). Der kritiserte utvalget det de mener er et dyrt, ineffektivt og stengt politi.

Ett av forslagene er å fjerne 40 prosent av alle politikontorer, og slå dem sammen til større enheter.

Vil samle ressursene

Det forslaget får bifall også fra det ytterste Distrikts-Norge.

— Alt tar tid og alt koster penger. Jo mer ressurser vi binder opp i faste utgifter, jo mindre blir det igjen til det samfunnsoppdraget vi egentlig har, nemlig å forebygge, avdekke og etterforske kriminalitet. I vårt område, med så få innbyggere og de oppgavene vi har, er det ikke nødvending med mer enn ett politikontor, sier Holmås.

Han håper politianalysen fører til at politiet selv kan bestemme hvordan lensmannsdistriktene best kan organiseres.

— Vi kan betjene publikum på andre måter enn ved å ha faste, betjente kontor. Vi samarbeider tverrfaglig med alle kommunene, og trenger ikke et kontor for å fange opp om det er behov for oss, sier Holmås.

BEGRENSET: Potensielt kunne de tre politikontorene i Solund, Masfjorden og Gulen holdt åpent totalt 15 dager per uke. Lensmannen, som motvillig er pålagt å ha de tre kontorene, har ikke råd til å tilby mer enn fire åpningsdager totalt i uken.
Heidi Sanden
«INEFFEKTIVT»: Lensmann Ivar Holmås synes ikke det kan forsvares politifaglig å ha tre politikontor i distriktet hans. - Men politikerne har bestemt at det skal være sånn, og det forholder vi oss til, sier han. ARKIVFOTO: ODD MEHUS