Ved Eidsvåg skole har de ikke hatt denne typen foreldreklager de siste 6-7 årene. Etter at de startet en ny ordning der blir førsteklassingene blir delt inn i grupper og ikke tradisjonelle klasser, forsvant klagene.

Alle kjenner alle

I år har de 51 førsteklassinger som blir delt inn i 4 grupper, som disponerer to klasserom. Gruppene AB og CD er sammen noen måneder, så er kanskje BC og AD sammen, og sånn bytter man rundt på sammensetningen. Det spiller ingen rolle hvem du kommer i klasse med, for du vil uansett møte alle i klassesituasjon.

— På denne måten blir alle kjent med alle og du får ikke den AB-kampen. Og bare etter et par måneder, så betyr det ikke noe hvem du gikk i barnehagen med. Lærerne blir også kjent med alle og det blir ikke din/min klasse, som er et annet aspekt i dette, forklarer rektor Svein Børtveit.

Krevende, men god løsning

Han mener geografien ikke spiller en så sterk rolle i et slikt system og at det kan være en fordel. Tidligere fikk de

— Vår måte å løse dette på har flere fordeler enn ulemper, men det er klart det er krevende. Lærerne må samkjøre mer ettersom det er viktig at alle er kommet like langt når de skal bytte. Det er også mange flere navn å lære seg, men vi har jobbet mye med det, lest mye og har gode erfaringer. Det er en spennende måte å jobbe på, sier Børtveit.