1:Otterholmen

Kommune:Radøy

Eier: BlomFiskeoppdrett AS

Antall rømtfisk: Ukjent antall laks på 400-600 gram

Hva skjedde:Hull i nøter

2: Ospeneset

Kommune:Lindås

Eier:Fyllingsnes Fisk som eies av Eide Fjordbruk

Antall rømtfisk: 51.000 steril laks på 6 kg

Hva skjedde:Fortøyning røk, deler av anlegget kom i drift

3: Leirvika

Kommune:Masfjorden

Eier:Engesund Fiskeoppdrett

Antall rømtfisk: 11.000 laks på 2,9 kg

Hva skjedde:Hull i not

4: Angelskår

Kommune:Osterøy

Eier:Sjøtroll Havbruk som eies av Lerøy Seafood

Antall rømtfisk: 63.000 regnbueørret på 2,5-3,5 kg

Hva skjedde:Deler av anlegget knakk og kom under vann

5: Lyngsnes

Kommune:Fusa

Eier: BolaksAS (Fiskeridirektør Liv Holmefjord og hennes familie er eiere av selskapet)

Antall rømtfisk: Ukjent antall laks på 800 gram.

Hva skjedde:Hull i not

6:Hågardsneset

Kommune:Kvinnherad

Eier: EideFjordbruk AS

Antall rømtfisk: 2200 steril laks på fire kg

Hva skjedde:Hull i not

7:Brandaskuta

Kommune:Kvinnherad

Eier: EideFjordbruk AS

Antall rømtfisk: Ukjent antall laks på 500-600 gram og 900-1000 gram

Hva skjedde:Hull i to nøter

I tillegghar fritidsfiskere fått laks som ikke stemmer med beskrivelsene over, ogFiskeridirektoratet tror ett eller flere andre anlegg også kan ha hatt rømningsepisoderuten at det er blitt rapportert. Det rømte også 18.000 laks fra Marine Harvestsitt anlegg ved Høysteinen i Varaldsøy før stormen.