Naboer på Knappen i Fana har i halvannet år protestert mot fremveksten av et nytt båtanlegg med flytebrygger som er til sjenanse for hele nabolaget. Atkomsten til flytebryggene går via en smal og svingete privat vei. Det er minimalt med parkeringsplasser for båteierne, og trafikken til og fra båthavnen er en plage for beboerne i området.

— Vi skjønner ikke at noen kan ta seg til rette på denne måten uten at det får konsekvenser, sier Sven-Ole Evensen, en av de nærmeste naboene til anlegget.

— Det blir verre og verre etter som båtplassene blir flere og flere, og nå er det snakk om ytterligere utvidelser, sier han.

- Har ikke fått noen søknad

— Vi mener at vi har fulgt alle retningslinjer til punkt og prikke i denne saken, sier anleggets eier Hans Runshaug.

— Alt er etter min mening gjort helt forskriftsmessig, selv om det av ulike grunner kan ha vært forsinkelser i prosessen, legger han til.

Runshaug understreker at båthavnen er godkjent av Havnevesenet, og sier at det foreligger en søknad om godkjenning fra kommunen, uten at den er ferdigbehandlet.

Kommunaldirektør Edel Eikeseth i Bergen kommune tilbakeviser imidlertid at kommunen har fått noen søknad om byggetillatelse for denne bryggen.

Ti plasser

Runshaug opplyser at det til sammen er snakk om ti båtplasser. En av dem eies av Bergen kommunes byggesakssjef, Petter Wiberg, som kjøpte plassen for tre år siden.

Det er ikke planer om flere plasser, sier Runshaug

— Riktig nok er det planer om å utvide den eksisterende flytebryggen, men det er for å bedre forholdene for dem som allerede har båtplass her, ikke for å skaffe flere plasser, sier han.

Ukjent med misnøye

At det er misnøye i nabolaget med anlegget, er ukjent for Runshaug.

— Det er sendt nabovarsel til de nærmeste naboene, men det er ikke fremkommet anmerkninger eller protester, sier han.

  • Når det gjelder veien har jeg vært i den tro at det var offentlig vei, sier han.

Han avviser også at mangelen på parkeringsplasser skal være noe problem.

  • Vi har fire parkeringsplasser for ti båtplasser. De seks andre har klar avtale om at de ikke har tilgang til parkeringsplass. Mange av båteierne som har sine båter liggende i havnen, er ikke avhengig av bil for å komme frem til anlegget, sier han.

Kommunen svarer ikke

Beboernes advokat, Knut R. Nergaard sier at han på vegne av naboene gjentatte ganger har tatt kontakt med kommunens byggesaksavdeling i denne saken, men uten å få noe svar. Han mener at ikke bare byggesakssjefen, men alle avdelingens saksbehandlere bør erklære seg inhabile i denne saken.

— Det siste purrebrevet ble sendt herfra 22. august. Vi har ikke hørt en lyd, sier Nergard. Han presiserer at det dreier seg om komplisert forvaltningsjuss, men det er ingen tvil om at anlegg som dette skal godkjennes av kommunen.

— Siden det er snakk om et anlegg med flytebrygger, skal Kystverket godkjenne anlegget. Det har de gjort, under forutsetning av at kommunen gir sin godkjenning. Men kommunen svarer ikke på henvendelser.

Lillebø, Jan M.