På 12 tanker i Sandefjord og minst én tank i Fredrikstad står 35.000 tonn farlig avfall lagret. Det har det gjort siden 2009, uten at selskapene som oppbevarer det gamle boreslammet har lov til å oppbevare det.

Siden den gang har det vært to politianmeldelser, en eksplosjon om bord i en båt forbindelse med henting av avfallet, trusler om tvangsmulkt og brutte tidsplaner.

Utviklet gasser

Avfallet tilhører Mongstad-selskapet DVS Norge, som tok imot Statoils gamle boreslam fra Nordsjøen.

Egentlig skulle slammet behandles ved DVS sitt renseanlegg på Mongstad. Trang økonomi har gjort at DVS heller har tatt imot nytt avfall i stedet for å behandle det de allerede har.

Klima— og forurensningsdirektoratet (Klif) har nå gått til anmeldelse av DVS Norge og de to selskapene som har lagret avfallet, Oleon i Sandefjord og Øra Næring i Fredrikstad.

Tankene avfallet oppbevares i er ikke bygget for å lagre denne typen avfall.

— For øyeblikket er ikke avfallet eksplosjonsfarlig. Men over tid vil utviklingen av gasser føre til at det kan oppstå en eksplosjonsfare, og avfallet har jo stått der i to år allerede, sier Harald Sørby i Klif.

Krever nyttår

Etter at Bellona avslørte den ulovlige lagringen i sommer, ble Mongstad-selskapet pålagt av Klif å rydde opp.

— DVS opplyste at de ikke hadde økonomisk mulighet til å fjerne avfallet uten å ta imot avfall fra andre leverandører samtidig. Det godtok vi, sier Sørby.

I et brev til Klif skriver DVS at de vil ha nok kapasitet på anlegget sitt på Mongstad til å rense det ulovlig lagrede avfallet innen året er omme. I så fall kan de ikke ta imot avfall fra andre leverandører, noe de hevder er en klar forutsetning for å overleve økonomisk.

I juni sa derimot DVS daværende daglig leder Jan Henning Legreid til BT at de skulle starte rensingen i august.

Legreid gikk på dagen i september.

Nå risikerer selskapet tvangsmulkt på 250.000 kroner hvis ikke tankene i Fredrikstad er tømt innen 2. januar.

Fiskeolje

Daglig leder i DVS Norge, Christian Engelhardt, sier til BT at fjerningen av avfallet i Fredrikstad er i gang.

— Vi kommer ikke til å betale 250.000 kroner, vi har tenkt til å fjerne avfallet før 2. januar. Til nå har vi hentet 2500 tonn.

Klif har krevd at de 32.000 tonnene i Sandefjord også skal være borte innen året er omme. Engelhardt sier at DVS ikke har begynt å hente dette avfallet. Men før det kan bli hentet, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ønsket en sikkerhetsanalyse.

Analysen skal komme fra Oleon selv, selskapet som nå lagrer avfallet ulovlig.

— Vi venter ennå på analysen, sier Engelhardt.

Bellona anmeldte i sommer DVS Norge og Oleon. Saken blir etterforsket av Vestfold politidistrikt. Begge selskapene kan ende opp med såkalt foretaksstraff.

Oleon har ingen ekspertise på farlig avfall. Tankene ble tidligere brukt til å lagre fiskeolje. Ifølge daglig leder Jan Rørvik Johnsen opplyste DVS at avfallet ikke var farlig.

— Vi har ved flere anledninger kontaktet DVS Norge for å få flere opplysninger om avfallet. I ettertid ser vi at informasjonen vi fikk ikke var korrekt. Vi ble villedet, sier Johnsen.

BT har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt igjen med DVS-sjef Engelhardt for oppfølgingsspørsmål, uten å lykkes.