Bybanen hadde i går sin første dødsulykke da en 47 år gammel kvinne ble påkjørt i Mårdalen i Fana torsdag.

I alt har det likevel vært flere ulykkessituasjoner.

Bt.no fikk fredag tilgang til Fjord1 Partner sin oversikt over sammenstøtene Bybanen har hatt siden oppstarten.

Hendelsene:

I alt er det snakk om 58 hendelser.

  • 36 av dem er sammenstøt med bil. Det har blitt mindre personskade i to av disse tilfellene, legesjekk i tre.
  • To av hendelsene er sammenstøt med moped.
  • To gjelder sammenstøt med buss.
  • Fem er sammenstøt med lastebil.
  • Tre sammenstøt med syklist.
  • Ti er sammenstøt med person. I tre tilfeller har det vært nødvendig med legesjekk. I ett tilfelle ble det mindre personskade, og i det mest nylige tilfellet, et dødsfall. Se en nøyaktig oversikt lenger nede i saken.

— De hendelsene vi har hatt er stort sett av mindre alvorlig karakter, med biler som har fått små skader som skraper eller bulker. I de aller fleste tilfellene har ingen personer kommet til skade, sier Trond Magne Målsnes, sikkerhetssjef i Fjord1 Partner.

Stadig færre

Ser man bort fra den siste hendelsen, har utviklingen stort sett vært positiv. Det blir stadig færre hendelser, og mindre bruk av farebrems.

Målsnes sier at antallet hendelser også må vurderes ut fra hvor mye Bybanen kjører.

— Da blir det en spesielt positiv utvikling. Grunnen er nok både at vi har fått mer erfaring med å kjøre banen, og at publikum er mer kjent med Bybanen. Det er også gjort noen tiltak i infrastrukturen, og i tillegg er makshastigheten redusert enkelte steder, sier Målsnes.

Økning i år

Så langt i år har antallet sammenstøt likevel økt. Det har allerede vært flere hendelser enn det var i hele fjor.

— Det var en del mindre hendelser tidlig i år som dro opp statistikken, spesielt i området Florida til Byparken, sier Målsnes, som ellers ikke har noen klar forklaring på hva som er grunnen til økningen.

Målsnes understreker at de rapporterer alle hendelser, små som store, til Statens jernbanetilsyn.

— Vi gjenomgår også alle hendelser for å se om vi kan gjøre noe bedre, og følger med på utviklingen for å se om det er steder langs traseen som innebærer særlig risiko, sier han.

Her skjedde sammenstøtene:

2013

14.01.2013 Bjørnsonsgate Mindre sammenstøt bil
18.01.2013 Florida Mindre sammenstøt moped
22.01.2013 Florida Mindre sammenstøt person - gikk inn i siden på vogn
27.01.2013 Kaigaten Mindre sammenstøt buss
16.02.2013 Kaigaten Mindre sammmenstøt bil
28.02.2013 Kaigaten Mindre sammenstøt lastebil
23.04.2013 Fantoft Sammenstøt bil
27.05.2013 Nesttun Sammenstøt bil
18.06.2013 Bjørnsonsgate Mindre sammenstøt bil
27.06.2013 Møllendalsveien Sammenstøt bil
27.09.2013 Sletten Mindre sammenstøt med Syklist
09.10.2013 Bergenshallen Sammenstøt bil
17.10.2013 Mårdalen Sammenstøt person

2012

02.01.2012 Inndalsveien Mindre sammenstøt bil
22.01.2012 Bjørnsonsgate Sammenstøt - Førerløs bil
20.03.2012 Florida Mindre sammenstøt lastebil
23.03.2012 Årstad vgs Mindre sammenstøt bil
15.05.2012 Florida Sammenstøt bil
24.06.2012 Paradis Mindre sammenstøt bil
01.10.2012 Paradis Sammenstøt person
04.10.2012 Kaigaten Sammenstøt person 
21.11.2012 Paradis Sammenstøt bil 
24.11.2012 Turnkassen Sammenstøt bil 
03.12.2012 Bjørnsonsgate Sammenstøt buss

2011

03.01.2011 Inndalsveien Mindre sammenstøt lastebil 
12.01.2011 Nesttun Mindre sammenstøt lastebil 
22.01.2011 Fantoft Sammenstøt bil
07.02.2011 Paradis Sammenstøt bil 
23.02.2011 Florida Sammenstøt bil 
29.03.2011 Kaigaten Sammenstøt bil 
27.05.2011 Danmarksplass Mindre sammenstøt person 
29.05.2011 Danmarksplass Mindre sammenstøt person 
16.06.2011 Brann stadion Sammenstøt bil 
12.08.2011 Bergenshallen Sammenstøt med bil 
31.08.2011 Lars Hillesgt. Mindre sammenstøt bil 
19.10.2011 Florida Mindre sammenstøt sykkel
26.10.2011 Fantoft Sammenstøt bil
29.10.2011 Paradis Mindre sammenstøt med syklist
12.11.2011 Nygård Mindre sammenstøt person
26.11.2011 Nygård Mindre sammenstøt person
06.12.2011 Møllendalsveien Sammenstøt bil
09.12.2011 Bjørnsonsgate Mindre sammenstøt med moped

2010

10.06.2010 Bjørnsonsgt Sammenstøt bil
02.08.2010 Fjøsangerveien (Bystasjonen) Sammenstøt bil
05.08.2010 Danmarksplass Sammenstøt bil
25.08.2010 Lars Hillesgt Mindre sammenstøt lastebil
26.08.2010 Fjøsangerveien (Bystasjonen) Sammenstøt bil
23.10.2010 Paradis Sammenstøt bil 
01.11.2010 Utkjørsel Bergenshallen Sammenstøt bil 
02.11.2010 Tennis Paradis Sammenstøt bil 
03.11.2010 Lars Hillesgate Sammenstøt bil 
13.11.2010 Danmarksplass Sammenstøt bil
16.11.2010 Hop holdeplass Sammenstøt person
08.12.2010 Møllendalsveien Sammenstøt bil
09.12.2010 Møllendalsveien Mindre sammenstøt person
10.12.2010 Danmarksplass Sammenstøt bil
24.12.2010 Sletten Sammenstøt bil
29.12.2010 Slettebakken Sammenstøt bil