Det var i mars for to år siden at mannen satte garn. Mens han drev på, kom en padler forbi.

— Etter at jeg dro, filmet han garnet og kappet det. Deretter anmeldte han meg, sier fiskeren til bt.no

Alvorlig miljøproblem Saken havnet i retten, der mannen la seg flat. Han innrømmet at han hadde satt garn, men at det ikke var hans mål å fange sjøørret.

I tilståelsesdommen heter det at botens «størrelse er begrunnet i at ulovlig fiske må anses som et alvorlig miljøproblem og at det ved overtredelse av bestemmelser som er satt til vern av utsatte fiskearter bør reageres med følbare straffer.»

Aktor mente boten burde ligge på 10.000 kroner, men den ble redusert med 3500 kroner.

Sjøørret i garnet

«Retten finner videre ikke at det i skjerpende retning skal legges vekt på at det ble funnet sjøørett i garnet. Det var et sildegarn som ble satt ut med det formål å fiske sild til bruk i krabbeteiner, og det må anses som en uheldig tilfeldighet at det var akkurat sjøørret som befant seg i garnet da handlingen ble oppdaget», heter det i dommen.

Fiskeren, som vil være anonym, synes saken var svært kjedelig.

— Hadde jeg visst det var ulovlig med garn i Nordåsen, hadde jeg aldri satt det, forklarer han.

Det hører med til historien at fiskeren får tilbake garnet.

— Men jeg fisker ikke i Nordåsvannet med det første, sier han til bt.no.