Det kommer frem i dokumentene som kommunen i dag har frigitt. Dokumentene består av rapporter som konsulentselskapet Norconsult har utarbeidet for kommunen.

I et av dokumentene presenterer konsulentene hvilke alternativer som er silt ut i løpet av planleggingsperioden

«Etter vurdering av en rekke alternativer står vi igjen med de som blir vurdert videre. Det har blitt stor variasjon og kombinasjon av alternativnavn. Prosjektgruppen har gått inn for at det ryddes i dette og at det gis gjennomgående alternativnavn» skriver konsulentene i rapporten som ble sendt i slutten av 2012.

Blant alternativene som man har silt ut finner man følgende:

Sentrum

 • Tunnel ved Kjøttbasaren
 • Tunnel under Jernbanestasjonen
 • Tunnelpåslag Kaigaten ved Statens hus
 • Lang tunnel Bystasjonen-Vetrlidsallmenningen
 • Bro over Vågen
 • Senketunnel over Vågen
 • Tunnel under Vågen

Sandviken

 • Stopp ved Sandviken Brygge, ellers i tunnel
 • Via Nyhavn helt nede

Åsane

 • Varianter ved golfbanen
 • Kombivariant senterområdet på tvers
 • På tvers nord i Åsane senter
 • I dagen nord for Åsane senter
 • Vestover fra Terneskrysset
 • Tunnel slyng inn mot Flaktveit