Dersom prikkbelastningen, som innføres neste år, ikke gir positiv effekt, virker det som om myndighetene vil øke bøtene ytterligere.

Her er oversikten over hva du må betale dersom du bryter fastgrensen:

I 60-sone eller lavere:

 • 1-5 km/t over: 500 kr.
 • 6-10 km/t over: 1100 kr.
 • 11-15 km/t over: 1800 kr.
 • 16-20 km/t over: 2500 kr.
 • 21-25 km/t over: 4000 kr.
 • Mer enn 26 km/t over: Førerkortet blir beslaglagt, samt at det gis bot. Ved ytterligere fartsoverskridelser blir fengselsstraff idømt.

70-sone eller høyere:

 • 1-5 km/t over: 500 kr.
 • 6-10 km/t over: 1000 kr.
 • 11-15 km/t over: 1700 kr.
 • 16-20 km/t over: 2300 kr.
 • 21-25 km/t over: 3000 kr.
 • 26-30 km/t over: 4000 kr.
 • 31-35 km/t over: 5000 kr.
 • Mer enn 36 km/t over: Førerkortet ryker i tillegg til at du får bot. I svært grove tilfeller ender det med fengselsstraff.