Det lille tettstedet Follese, sør på Askøy, har én vei som forbinder de 1200 beboerne med resten av verden. Den smale fylkesveien svinger seg gjennom kupert terreng fra Strusshamn mot Hetlevik.Det er denne veien BTs lesere mener er den mest trafikkfarlige i Hordaland. I fire uker har våre lesere meldt fra om farlige steder ved å markere dem i et kart på bt.no. Follese topper listen, foran skoleveien ved Kirkevoll skole i Fana.

For William Ruben Andreassen (12) er Follesevegen skoleveien hver morgen og ettermiddag, fem dager i uken.

— Det går mange busser og biler her, og det er masse sprekker i veien og sånn. Det har vært flere småkrasj, sier han.

— Er du redd når du går her?

— Næh, sier 12-åringen og rusler videre.

Få tar beina fatt

Barneskolen på Follese har omtrent 140 elever. De som bor lengst unna, har bare en drøy kilometer å gå til skolen. Likevel er det svært få foreldre som sender barna ut alene. De fleste blir kjørt den korte veien.

Da bt.no besøke Follese sist onsdag, kom bare ti elever gående den siste halvtimen før skolestart. Resten ble kjørt.

Simon Hovland (14), Jakob Bjørnøy (11) og Adrian Andreassen (10) er blant de få som tar beina fatt når første time nærmer seg.

— I dag har vi musikk, det er derfor jeg har med gitaren, sier Jakob.

Stort sett må de gå én og én i bredden. Det meste av veien er så smal at to vanlige biler har problemer når de møtes.

Daglig kjører over 3000 biler på veien. Til sammenligning har E16 gjennom Lærdalstunnelen rundt halvparten så mye trafikk. Når bussen passerer i svingen, må guttene stanse og rygge inntil autovernet.

— Men vi er ikke redde, gjentar Adrian.

Det er det andre som er.

Fylkesordfører: - Fortvilende

Ivar Rekdal sitter i foreldrenes arbeidsutvalg, et utvalg der skoleveien er et tilbakevendende tema. Han skjønner godt at noen velger å kjøre barna de få hundre meterne til skolen.

Han pleide å gjøre det selv.

— Foreldrene er bekymret for sikkerheten langs veien, sier Rekdal.

Tidligere bodde han og familien der veien er aller farligst, midt mellom Follese og Hetlevik.

— Det er bare å se på når bussen passerer. Ungene må hoppe inntil gjerdet for ikke å bli påkjørt, sier han.

I sine år som fylkesordfører har Torill Selsvold Nyborg (KrF) sett og befart mye vei i Hordaland.

— Mye dårlig vei, presiserer hun.

Blant dem er veien på Follese, som hun er den øverste politiske ansvarlige for.

— Det er en vei laget for én bil i timen. Forfallet vi har, det er en stor fortvilelse, sier Nyborg.

— Må lytte til foreldrene

I fjor overtok landets fylker ansvar for mye vei fra staten. Et fellestrekk er at disse veiene ikke er de best vedlikeholdte. Fylkeskommunene kontrollerer ikke egne inntekter, siden skatteinntektene bestemmes av Stortinget.

Nyborg mener veiforfallet går hardt ut over økonomien.

— Om det ikke blir utsikter til en ny, nasjonal politikk, greier vi knapt mer i Hordaland, sier fylkesordføreren.

Hun mener lesernes markeringer stemmer godt overens med de prioriteringene politikerne har.

— De som har svart, har vist et voldsomt engasjement. Dette er erfaringer vi må lytte til, sier Nyborg.

Veibredde, sikt, kurver og forhold for myke trafikanter - alt er av dårlig standard, skriver Askøy kommune om Follesevegen. Den oppfyller ikke dagens krav til fylkesvei.

— Utover mot Hetlevik ... det er jo ikke bilvei, det er gangvei, sier varaordfører på Askøy, Siv Høgtun (H).

Det skal imidlertid ikke vare.

Ny vei skal avlaste

I kommunens reguleringsplan er Follesevegen oppført med fortau. Utbyggere er pålagt å bygge fortau før de kan bygge boliger.

— Vi må gjøre alt vi kan for å sikre skoleveiene våre. Det kan ikke være sånn at folk er redde for å sende ungene på skolen, sier Høgtun.

Før jul vedtok kommunestyret ny vei til Hetlevik. Den skal gå øst og nord for Follese, og vil ta mye av trafikken som i dag går gjennom Follesevegen.

Den nye veien en del av Askøypakken, det samme er utbedring av strekningen øst for skolen. Bygging vil starte når bompengefinansieringen er på plass.

— Jeg håper det vil skje mot slutten av neste år. Den nye veien vil bety mye for beboerne i Follese og Hetlevik, sier hun.

Rektor på Follese skole, Rune Bråten, har sporet bekymringsmeldinger tilbake til 1979. Han ser frem til å få en tryggere skolevei.

— Det er for ille at jeg må be foreldrene ikke la førsteklassingene gå noen få hundre meter til skolen.

TRANGT: Daglig kjører over 3000 biler på skoleveien. Stort sett må guttene gå én og én i bredden. Det meste av veien er så smal at to vanlige biler har problemer når de møtes.
ODD E. NERBØ
I DÅRLIG STAND: Veibredde, sikt, kurver og forhold for myke trafikanter - alt er av dårlig standard. - Det går mange busser og biler her, og det er masse sprekker i veien og sånn, sier William Ruben Andreassen (12).
ODD E. NERBØ
BEKYMRET: De fleste foreldrene kjører barna til skolen, forteller Ivar Rekdal i FAU ved Follese skole. Han trekker frem dette busstoppet, plassert i innersiden av en sving, som et av de farlige punktene langs veien.
ODD E. NERBØ