— Vi er klar over at 2004 blir et unntaksår, men vi kan ikke godta alle kutt, sier Frps gruppeleder Liv Røssland.

I morgen skal Frps bystyregruppe diskutere partiets budsjettforslag.

— Vi kan ikke godta at de sykeste og de fattigste skal lide fordi Bergen kommune har økonomiske problemer, sier Røssland.

I det opprinnelige budsjettforslaget er det foreslått reduksjoner i sosialhjelpsutbetalingen, dette gjelder dekning av boutgifter.

— Dette kan vi ikke godta, sier Røssland.

I budsjettet foreslo det avgåtte byrådet å kutte 60 millioner kroner fra den hjemmebaserte omsorgen.

— Dette er helt urealistiske kutt. Disse pengene går det ikke an å spare. Kutter vi på en budsjettpost, får vi utgiftene igjen på en annen, mener hun.

Det er også foreslått reduksjoner i antallet aldershjems- og sykehjemsplasser. Røssland tror ikke det nye byrådet vil følge det gamle byrådets planer.

— Dette betyr enormt mye for oss, sier hun.

Spørsmålet er hvor Røssland og Frp vil kunne godta kutt?

— Det er mulig å spare penger på å drifte ulike tiltak på andre måter enn det gjøres i dag. Det kan fortsatt spares mye uten å måtte legge noe ned.

Det gjenstår å se om Røssland får rett. I går varslet finansbyråd Henning Warloe at han må kutte 200 millioner kroner mer enn det som ligger i budsjettforslaget. Hvordan det blir mulig uten å ramme Frps hjertesaker, gjenstår å se. Frp har allerede fått en overraskelse, og det er at Høyre har gått med på å retaksere alle eiendommer i Bergen, samt utvide eiendomsskatten til å gjelde nesten alle boliger i Bergen.