Militære kjøretøy, heimevernssoldater, sperringen og piggtrådgjerder har hele helgen preget området rundt Statoils gassanlegg på Kollsnes.

Helt frem til mandag har Bergenshus heimevernsdistrikt 09 feltøvelse rundt gassanlegget. Også fra sjøsiden har de øvd på å forsvare anlegget.

— Enkelte HV-områder trener spesielt for sikring av viktige installasjoner. Vi trener på en basert på en krise- eller krigssituasjon, forteller kaptein Roald Carlsen i Heimevernet.

- Tenker dere på det som skjedde på Statoil gassanlegg i In Aménas?

— Ja, vi har det i bakhodet, men det medfører ikke endringer i organiseringen. Vi har det samme vaktholdet og den samme sikringen som før, sier Carlsen.

Tenker på Algerie

Feltøvelsen for flere hundre heimevernssoldater, av dem tre kvinner, startet lørdag. Før helgen var det skytetrening på Ulven. Mandag ettermiddag pakker soldatene sammen.

— Det er klart du gjør deg en refleksjon når du står her ved hovedinngangen til Kollsnes og tenker på hva som skjedde ved hovedinngangen på gassanlegget i Algerie, sier Stian Grøtte, som i det sivile er eiendomsmegler i Bergen.

BT har i vinter avdekket manglende sikkerhet ved landanleggene: Fire vektere passer hele Mongstad. På Statoil-anlegget på Kollsnes i Øygarden sikres området av et omkring tre meter høyt gjerde. I Storbritannia blir et tilsvarende anlegg, St. Fergus ved Aberdeen, beskyttet av væpnede vakter. Ved Nyhamna i Aukra kommer gassen fra Ormen Lange inn. Der har beitende kyr kunnet traske rett inn på området.

Soldater fra nærområdet

Heimevernssoldatene bruker denne helgen løsammunisjon, lysraketter og annet pyroteknisk materiell. I tillegg øver soldatene på trafikkreguleringer, de etablerer omkjøringer, veisperringer og veikontrollposter.

- Er dette en viktig øvelse?

— Ja, en vet aldri hva som kan skje. Det viser hendelsen 22. juli, sier Grøtte.

Øvelsen på Kollsnes blir gjennomført hvert år. Mange av dem som er med her er fra Øygarden og nærområdet til Kollsnes.

— For oss er det viktig å trene på skarpt vakthold av anlegget. Og det er viktig å ha et godt samarbeid med Statoil, vaktselskapet her ute og politiet, sier kaptein Carlsen.

Ett av mange tiltak

— Vi synes det er flott at de vil kjøre øvelsene i tilknytning til våre områder. Heimevernsøvelser i tilknytning til både Kollsnes, Mongstad og andre større industrianlegg har vært holdt i flere år, sier informasjonsleder Jon Halstein Tjore i Statoil.

- Er det med på å øke sikkerheten?

— Dette er en del av det. Vi har også en rekke andre tiltak knyttet til sikkerheten rundt anlegget. Hvis det skal oppstå en situasjon som krever aksjon, så vet vi at disse soldatene er godt trent på det, sier Tjore i Statoil.

SPERRET: Veisperringer og veikontrollposter var satt opp rundt Kollsnes hele helgen da flere hundre heimevernssoldater hadde øvelse.
ODD MEHUS