Når det regner mye er det ikke uvanlig at kloakk renner ut i Damsgårdssundet. Regnvannet blander seg da med kloakken, og avløpssystemet renner over sine bredder.

— Vanligvis renner dette ut gjennom et rør noen meter under vannoverflaten i sundet, men på grunn av byggearbeider er røret midlertidig fjernet, sier avdelingsleder Hogne Hjelle i Vann- og avløpsetaten.

Åpen grøft

Overløpsrøret har vært borte siden tidlig i sommer, og et nytt er trolig på plass i begynnelsen av november.

— Vi forsøkte å lage en midlertidig løsning, men det fungerte dårlig. Derfor flyter nå overløpet i en åpen grøft ut til vannet. Det kan til tider skape dårlig lukt i området, og er ikke så estetisk.

Han understreker at kloakken som renner ut er kraftig tynnet av vann.

Lenser

På grunn av kloakken i vannflaten og steinstøv fra byggearbeidet, er det lagt ut lenser i området.

— Dette er en veldig spesiell situasjon. Det er mye byggeaktivitet i området, og det har regnet mye i sommer, sier Hjelle.

Jobber med utbedring

Kloakksystemet ble bygget i 1915. Da var det et stort fremskritt at overskytende kloakk havnet i vannet, i stedet for i veien.

— Hvis systemet hadde blitt bygget i dag, hadde vi ikke blandet kloakk og regnvann. Vi jobber nå med i skille dette i ulike rør, men arbeidet vil ta flere år.

Hjelle sier kommunen har et spesielt fokus på Damsgårdssundet med tanke på avløp.

— Vi følger spesielt med på pumpestasjonen for dette området og sikrer at den er i kontinuerlig drift. Når det regner veldig mye, klarer den ikke å ta unna alt, men det er heller ikke meningen at vi skal pumpe bort alt regnet som kommer ned i Bergen.