Se videoen lenger ned i saken. Kartet er laget med grunnlag i simulering av gass som flyter med vinden ut fra brannstedet. Asbeststøv som frigjøres fra brannen vil til dels følge disse gassene. Ut fra vinddata som er innhentet fra Meteorologisk institutt, er det liten tvil om hvor vinden har ført gassene.

Dagen Lehmkuhlboden brant for nøyaktig to uker siden, var det nordvestlig vind, som gjorde at asbesten blåste innover mot sentrum. De som bor nord for branntomten, kan derfor føle seg trygge.

Fargen viser konsentrasjonen av gassene. Grønnfargen indikerer at asbestfaren er minimal. Risikoen for asbeststøv er høyest i områdene nærmest brannstedet, her merket med rødt og oransje.

Eksplosjon

Takplatene eksploderer når de blir utsett for sterk varme. Når de i tillegg blir utsett for vann ved spyling, forsterkes effekten.

— Når temperaturen blir høy nok, greier ikke platen å holde på konsistensen, men må lette på trykket gjennom en eksplosjon. Hvis man samtidig spyler på med vann, blir det omtrent som popcorn, sier Arnt Lauritsen i laboratoriebedriften Molab.

Asbeststøvet vil følge varmen opp i luften. Vinden tar så over og sprer partiklene utover, slik modellen viser.

— Når takplatene eksploderer, frigjøres asbestfibre. Spredningen er derfor uomtvistelig. Hvor store mengder vet vi derimot ingenting om, sier Tom Eriksen, daglig leder i Norsk inneklima og arbeidsmiljø.

Asbest fløy med vinden

Systemkonsulent Steinar Moen i Powersim har i samarbeid med Norkart laget simuleringen for bt.no.

De som bor nær røde felter et stykke unna brannen, trenger ikke bekymre seg, sier han:

— Noen steder viser høyere konsentrasjon fordi topografien har hindret luftstrømmen på en eller annen måte. Det kan være en høyde som hindrer vinden å gå over, sier Moen.

(Saken fortsetter under videoen)

Videoen viser røykspredningen minutt for minutt etter at Lehmkuhlboden tok fyr.

Det betyr ikke nødvendigvis at asbest har samlet seg opp i disse områdene.

— Vi antar at asbesten har fløyet med vinden, ganske nøyaktig i retningen vi har simulert. Konsentrasjonene vet vi mindre om.

Kartet gir altså et godt bilde på hvordan gassen har spredt seg, men sier ikke noe om hvor det er farlig eller ikke.

Små fibre

Asbestfibre er forsvinnende små, faktisk får man plass til tusen fibre på én nål. Fibrene er altså mindre enn røykpartikler. Puster man det inn, blir det liggende i lungene og kan være kreftfremkallende.

Før simuleringen har vi vært i kontakt med flere eksperter på asbest. Arnt Lauritsen i Molab har bidratt med informasjon om tidligere erfaringer med branner i bygninger med asbestholdige materialer. Han presiserer at det er mye usikkerhet på dette området fordi det er gjort lite forskning på slike branner.

I modellen har man antatt at asbestutslippene avtok raskt da brannen var under kontroll, det vil si fire timer senere.

Strengere i Tyskland

Mye av asbesten vil lande lokalt, og den største konsentrasjonen vil derfor være nærmest brannstedet. I dag ligger det mange små biter av eternittplatene i en omkrets på 100 meter fra branntomten.

Ifølge Eriksen fortynnes asbesten raskt, og personer som bor mer enn 200 meter fra brannstedet vil derfor ha liten risiko for helseplager.

Ifølge folkehelsen skal ikke asbestnivået i et inneklima overstige 1000 fiber per kubikkmeter med luft. I arbeidsmiljøet kan det være 100.000 fiber per kubikkmeter med luft før verneutstyr er pålagt. Ifølge Eriksen er dette regelverket altfor snilt.

— Tyskland har ti prosent av vår norm. De er mye strengere, sier han.

Asbest i én leilighet

Klokken 16.30 fredag avholdt kommunen et folkemøtet for å informere beboere om resultatene av asbestprøvene som er tatt ved brannstedet. Møtet var stengt for pressen, men litt av informasjonen er nå frigitt.

— Vi har gjort 21 tester - 15 inne i leiligheter ved brannstedet, og resten utendørs, sier Ingvar Tveit, leder i kommunens helsevernetat.

Asbest er påvist flere steder utendørs ved Lehmkuhlboden, deriblant på noen av altanene. Innendørs er det funnet asbest i bare én av leilighetene. Trolig har beboerne dratt med seg inn asbesten på en eller annen måte. Det er ikke funnet asbest i bad og viftesystem i boligblokkene.

Leiligheten der det er påvist asbest, ligger i tredje etasje vis-à-vis brannstedet på Sandviken Brygge. Asbest løser seg nokså raskt opp utendørs, så helsevernetaten er mest opptatt av leilighetene.

- Beredskapen styrket

Helsevernsjefen mener at brannen har styrket beredskapen overfor asbestutslipp.

— Nå er mønsteret endret i hele landet. Fra nå av er vi klare til å reagere mye raskere, sier Tveit.

Helsevernetaten vurderer helserisikoen ved asbestutslippet som svært liten eller ubetydelig.

— Det er trygt å bo i området ved Måseskjæret, sier Tveit.

Det er ikke gjort noen asbestfunn på lekeplassen, og heller ikke i prøver tatt i andre deler av Sandviken. Kontrollprøver som er tatt andre steder i Bergen, viser heller ikke asbestfunn.

Mæland ønsker nye regler

Det har til nå ikke vært nasjonale bestemmelser for håndtering av asbest i forbindelse med branner.

— Jeg har i dag vært i kontakt helsedepartementet og understreket at Bergen kommune ønsker at departementet vurderer behovet for en endring av regelverket, sier byrådsleder Monica Mæland, ifølge en pressemelding om asbestrapporten fra Bergen kommune.

— Vi har dessuten bedt brannvesenet i Bergen om at de fra nå av skal ta umiddelbar kontakt med kommunehelsetjenesten ved branner der det er asbestholdig materiale, slik at prøver kan tas fortest mulig, sier byrådslederen.

Har asbestfaren blitt tatt nok på alvor i Norge? Bruk kommentarfeltet.

SPREDNING: Dette gir en indikasjon på hvordan røyken spredte seg etter brannen i Lehmkuhlboden 12. september. De grønne områdene inneholder lite eller ingenting asbeststøv, mens de røde og oransje har større konsentrasjon.
POWERSIM/NORKART
BRANT: Lehmkuhlboden på Måseskjæret sto i full fyr for to uker siden.
Tri D. Nguyen