Mandag formiddag fikk Bergen brannvesen melding om en stor vannlekkasje i den gamle hovedbygningen til Haukeland Univeristetssykehus.

— Det er en del vann som renner fra fjerde etasje, sier underbrannmester Arne Corneliussen til bt.no.

Brannvesenet er på plass med to biler og vannstøvsuger.

Et godt lag med helt sort vann fløt utover gulvene i en av sykehusets korridorer og tilhørende kontorer.

- Håndtverkere

— Det var håndtverkere som arbeidet med sprinkelanlegget, også begynte det å lekke fra et rør. Det var et hendelig uhell, sier Atle Åstveit, overingeniør for teknisk avdeling ved sykehuset, til bt.no.

Han forteller at ikke noe vann har rent ned til etasjene under.

- Vannet er ganske skittent?

— Ja, dette er vann som har ligget i sprinkelanlegget. Det er alltid vann i annlegget, og det blir sort når det ligger slik en stund.

- Påvirker ikke pasientene

— Vi har heldigvis ingen produksjonsstans eller nedetid som påvirker våre pasienter.

I korridoren som ble berørt, er det kun kontorer tilhørende sykehusets ansatte. Flesteparten av disse var i tillegg på jobb andre steder i bygget da uhellet skjedde.