— Vi var ute for å hente inn data om laks. Makrellen svømte rundt oss i mengder. Til slutt tenkte jeg at her er det jo bare å ta en, sier doktorgradsstudenten Rokas Kubilius.

Dermed ble det eksklusiv håndfisket middag ombord.

- Veldig spesielt

Rokas er fra Litauen og studerer fiskeriakustikk ved Havforskningsinstituttet, UiB og bedriften Marine Ecosystem Technologies. Makrellepisoden skjedde i Langenuen under datainnhenting.

Noe slikt har han aldri opplevd tidligere.

— Det var veldig spesielt. Hva årsaken til fenomenet er vet jeg ikke. Vi var på et oppdrettsanlegg, det kan kanskje ha en sammenheng. Eller så var tilgangen på mat i overflaten spesielt god akkurat der vi var av andre grunner. I all fall var det så mange at vi kunne hente fem stykker som vi spiste, forteller Rokas Kubilius.

Aldri hørt om før

Eksperten mener det spesielle makrellfisket er enestående.

— Dette er fantastisk og noe jeg aldri har hørt om før. Vanligvis er makrellen veldig sky når den går i stim. Og at det skulle være mulig å ta den rett opp av sjøen trodde jeg ikke, sier makrellekspert og havforsker Svein A. Iversen ved Havforskningsinstituttet.

Han forklarer at makrellen viker unna ved lyden av en båt.

— Jeg kan ikke skjønne annet enn at stimen må ha vært veldig opphisset på en eller annen måte, en slags kraftig beiteatferd. eller at de har vært distrahert av noe ved oppdrettsanlegget. I tillegg beveger de seg fort, så denne karen måtte være kjapp på hånden. Det skal han ha all ære av, sier forskeren.

Makrellmøte i København

- Hvordan er makrellbestanden generelt?

— Akkurat nå har den en utbredelse som aldri har vært større. Det meldes om fangster så langt som øst for Grønland. Det har vært et par år med gode fangster, men det starter faktisk et møte i København morgen som skal danne grunnlaget for beregning av bestandsstørrelsen og kvotefastsettelsen videre, sier Svein A. Iversen.

Nordmennene på møtet kan i all fall melde om at det er så mye makrell at den kan hentes rett opp av havet uten hjelp av andre redskaper.