Eit fartøy med seks mennske ombord har i heile dag jobba med å fiske vrakdelar frå husa som blei tatt av flaumen i Odda opp frå Sørfjorden.

Fem hus blei rivne vekk av elva Opo natt til onsdag. I tillegg kollapsa ei bru. Restane ligg no og flyt i Sørfjorden, der Opo munnar ut.

Kystverket har sett av resten av helga til å reinske fjorden slik at det ikkje skal drive rundt store delar som kan vere til fare for skipsfart.

— Så langt har mannskapet som er ute fått opp fleire tonn vrakdelar frå fjorden. Det meste er knust i småbitar, men enkelte driv rundt som heile delar av husveggar, seier losoldermann Kjell Asle Djupevåg i Kystverket.

VRAKRESTAR: Sjølv om mannskapet på MS «Vestfjord» har jobba i heile dag med å rydde opp vrakrestar, ligg det mykje igjen i Sørfjorden.
Kystverket

Sorterer ut personlege gjenstandar

Han er ikkje sjølv ombord i båten, men har hatt kontakt med mannskapet gjennom dagen. Djupevåg seier mannskapet gir seg for dagen fredag ettermiddag, men skal ut igjen tidleg laurdag.

— Når dei kjem til land, vil dei sortere det dei har på dekk. Blant anna skal dei ha funne eit fotoalbum, og alt av slike personlege gjenstandar vil bli tatt ut og overlatt til kommunen som har sagt dei vil ta imot, sier Djupevåg.

I tillegg har mannskapet funne fryseboksar, kjøleskap og møblar av ulikt slag.

Sjølv om mannskapet har reinska opp fleire tonn, ligg det mykje igjen.

— Det er store mengder, men mykje er godt knust på si ferd og flyt rundt i små bitar. Det er vanskeleg å samle saman, seier Djupevåg.

Flere fotoalbum

Fleire gjenstandar er funne flytande på fjorden etter flaumen i Odda, og fleire privatpersonar har engasjert seg for å redde det som kan reddast.

På smelteverket i Tyssedal har dei to arbeidarane Johan Andersson og Espen Hultstrand funne fleire gjenstandar blant restane etter dei fem husa som blei revne vekk, blant anna fleire fotoalbum.

FLEIRE TONN: Så langt reknar mannskapet som har vore ute med at dei har henta opp fleire tonn frå fjorden. Dei held fram arbeidet laurdag og søndag.
Kystverket
OPPREINSKING: Det er seks personar ombord på MS «Vestfjord» som jobbar med å reinske Sørfjorden. Dei brukar ein støttebåt for å få stroppar rundt dei største vrakdelane.
Kystverket