Arna, Arefjord og Åsane.

Disse, og elleve andre steder, er punktene Bergen kommune vil utvide med inntil 2000 flere p-plasser over de neste 15 årene.

Hit ønsker de at du skal kjøre, parkere og så reise videre med buss eller bybane til Bergen sentrum. På den måten, håper byrådet i Bergen, skal køene inn til sentrum morgen og ettermiddag reduseres.

Det offisielle målet til både Bergen kommune og Hordaland fylke er å øke antallet som reiser kollektivt med hele 50 prosent frem til 2020.

Et av de viktigste tiltakene for å få opp antallet bussbrukere, er innfartsparkeringene.

— Isolert sett vil de ikke løse noe. Som med alt annet innen kollektivtransporten, vil parkeringen fungere best sammen med andre tiltak, sier Thorbjørn Aarethun.

Trenger flere over alt

Med det mener plansjefen i Hordaland fylkes samferdselsavdeling drift av buss og bybane, opprusting av terminalene, sykkelparkering og en eventuell køprising på veiene inn mot Bergen sentrum.

Dette er fagfolkenes anbefalinger for innfartsparkeringen rundt Bergen:

*** OS:** Etterspørselen er dekket i dag, men ikke på lengre sikt. Behov for ny p-plass. Tøsdalsskiftet, nord for Osøyro, er foreslått.

*** NORDHORDLAND:** Behov for ny p-plass på Flatøy.

*** ASKØY:** Behovet er dekket.

*** SOTRA:** Trenger kraftig utvidelse både på kort og lengre sikt.

*** BERGEN VEST:** Tilbudet bør tredobles.

*** BERGEN SØR:** Tilbudet bør utvides med 50 prosent.

*** FYLLINGSDALEN:** Noe behov. Dagens parkering ved Oasen kan gå ut ved opprettelsen av Skarphaugen.

*** BERGEN NORD:** Stort behov i Åsane både på kort og lang sikt, og i Arna på lang sikt.

Kostnaden frem til 2025 er beregnet til rundt 230 millioner kroner, men det er stor usikkerhet rundt tallene. Blant annet er bygging av p-hus fire ganger så dyrt pr. plass sammenlignet med utendørs parkering.

Enda mer trafikk?

I løpet av i år og neste år bruker kommunen 40 millioner kroner på rundt 700 plasser. Innen 2025 skal økningen være på 60 prosent i forhold til dagens nivå - til sammen rundt 3000 p-plasser.

Disse tallene er vel å merke de som er merket med «lavt ambisjonsnivå». De høye ambisjonene tilsier 4500 plasser - mer enn dobbelt så mye som i dag.

Men om de høye ambisjonene skal gjennomføres, stiller kommunens spesialister harde krav.

Torsdag skrev BT om hvordan kommunens egne eksperter og innleide konsulenter var skeptiske til hvilken effekt innfartsparkeringen vil ha: I verste fall kunne det føre til enda mer trafikk, ifølge Transportøkonomisk institutt.

Begrunnelsen er blant annet at de som tidligere tok bussen hele veien, heller vil kjøre bil frem til p-punktet.

Midlertidige plasser

  • Når vi endelig har et skikkelig utbygd kollektivsystem, er målet at vi skal slippe å ha altfor mange innfartsparkeringer, sier Lisbeth Iversen (KrF).

Byråden for byutvikling mener det trengs innfartsparkeringer relativt nært sentrumskjernen. Enn så lenge.

— Når andre byggetrinn av Bybanen er fullført, skal fylkeskommunen komme med et nytt ruteopplegg for bussene. Inntil da må vi ha p-plasser nærmere sentrum enn vi egentlig ønsker. Derfor er noen av dem midlertidige, slik som på Nesttun, sier Iversen.

Effekten på andelen kollektivbrukere er også større jo lenger ut fra sentrum du kommer.

— I ytre strøk er busstilbudet mindre, og det blir viktigere å parkere ved siden av en terminal. I bynære strøk, der det finnes et brukbart busstilbud, vil effekten være mindre, sier Aarethun.

Hva synes du om kommunen sine parkeringsplaner? Si din mening.