På dette kartet ser du de ti gatene i Bergen hvor det ilegges flest parkeringsgebyr og tilleggsavgifter. Klikk på varseltrekantene for å se bilder og kommentarer fra Bjørn Petter Ulvik, arbeidsleder i Bergen Parkering KF. Antall ileggelser i parentes bak gatenavnet.

Bergens parkeringsvakter ligger ikke på latsiden. Hittil i år har de skrevet ut 128 parkeringsgebyr og tilleggsavgifter hver eneste dag – til sammen 23.139 ileggelser frem til 30. juni.

Økningen er på 15 prosent sammenlignet med i fjor.

— Skulle bare

Arne Tyborg kjører tankbil for Hansa. Han blir et stort smil når parkeringsvaktene Bente og Trond dukker opp i Strandgaten.

— Ja ja ja. Hadde de reist på ferie, ville det blitt kaos! Da måtte jeg båret ølen ned fra Hansa, gliser Tyborg.

Andre blir mer stresset når de ser uniformene.

— Jeg skulle bare på apoteket, men det tar så lang tid, kjaser en dame. Hun vifter med en kølapp før hun tripper tilbake til sin feilparkerte Toyota.

Test deg selv: Kan du parkeringsreglene?

Det er mye som skjer i Strandgaten. Hittil i år har vaktene skrevet ut nesten like mange bøter her som de gjorde i hele 2008. — Her kommer bilene på kryss og tvers. Det skaper store problemer for nyttetrafikken, fastslår p-vakt Trond.

— Folk spør ofte om vi ikke kan være litt greie. men hvem skal vi være greie mot? De som tjuvparkerer, eller alle som er nødt til å stoppe for varelevering, spør Bente.

Hjelper det å klage på boten? Vi har sjekket.

Bruker skjønn

Men vaktene er tålmodige. Det mangler ikke på biler som står i forbudssonen, men etter en liten time i Strandgaten har de ikke hentet opp blokken en eneste gang.

— Av- og pålessing er lov. Det skal skje på kortest mulig tid, men vi må bruke litt skjønn, sier Trond.

Skyldes nye regler

Størstedelen av økningen i ileggelser stammer fra tilleggsavgiftene – straffen du får for å parkere på avgifts- eller soneplass uten sonekort, eller uten å ha puttet penger på parkometeret.

— Det skyldes nok regelendringen som kom 1. oktober i fjor. Nå kan man ikke lenger stå fritt på soneparkering før etter klokken 23. Det har ikke alle fått med seg, sier Bjørg Hatlem, direktør i Bergen Parkering KF.

Å parkere på gateplan i Bergen er uansett ikke enkelt, fastslår parkeringsdirektøren.

— Hvor mange plasser som finnes? Det endrer seg fra uke til uke på grunn av all gravingen i byen. Så det er nok vanskelig å si eksakt.

Hva synes du om parkeringsforholdene i Bergen?

HÅVARD PRESTEGÅRDEN
HÅVARD PRESTEEGÅRDEN