• Vi trodde det var en spøk, sier Pasientombudet.

Pasienter får bare ta opp én sykdom på Svelgen helsesenter i løpet av en konsultasjon. Du får heller ikke bestille dobbelttime. Det har fastlegene bestemt at skal gjelde for hele Bremanger kommune.

Bryskt avvist

Det var Firda.no som omtalte saken først. Pasientombudet i Sogn og Fjordane ble klar over saken i fjor høst da en pasient klaget.

— Vedkommende prøvde å ta opp en ny problemstilling etter at den første var avklart og ble bryskt avvist, sier overgangsombud Marit Risnes til BT.

— Vi tenkte faktisk at det måtte være en spøk. Vi har aldri vært borti noe sånt før. Derfor reagerte vi. Vi sier ikke at det er en uforsvarlig praksis, men vi synes at det er dårlig service av fastlegen som blir fremhevet til å være en viktig portvakt, sier Risnes.

Bruker for lang tid

Begrunnelsen ombudet fikk, var at mange brukte for lang tid hos legen, noe som medførte kø på venterommet.

— Men de fleste er jo ikke interessert i å være lenge hos legen. Og det er opplagt at eldre, kronikere og personer med funksjonsvansker vil lide under dette, sier ombudet.

Leder Håkon Lisæter i eldrerådet i Bremanger sier at han ikke kjenner til saken, og ikke kan si noe om den.

Risnes sier de varslet kommunen, som lovet svar. Det har de ennå ikke levert. Nå vil fungerende ordførerNina Klara Grotle (Ap) vil ta opp problemstillingen rett over påske.

— Jeg kjenner saken bare gjennom media, men jeg synes ikke at det er en heldig praksis. Jeg vil ta dette opp politisk, sier Grotle.

«Klønete praksis»

Leder i Allmennlegeforeningen i Norge, Trond Egil Hansen, kaller praksisen klønete.

Det blir klønete for pasientene. Det er veldig mange som har flere sykdommer. Trond Egil Hansen i Allmennlegeforeningen

— Jeg har hørt forslaget før, men hvor mange steder det er gjennomført, kjenner jeg ikke til. Det er ikke i strid med noen bestemmelser. Vi har et finansieringssystem som nok bygger på at man bare skal ta opp en problemstilling av gangen. Men det blir klønete for pasientene. Det er veldig mange som har flere sykdommer. For pasienter med sammensatte helseproblemer vil det vanligvis være riktig å se sykdommene isammenheng, sier Hansen til BT.

- Finnes det en makstid for en konsultasjon?

— Det er ikke sånn at en legetime har en bestemt varighet. Konsultasjonsvarigheten må samsvare med pasientens behov. Hvis konsultasjonen varer mer enn 20 minutter, er det en tilleggstakst som det offentlige betaler. Tilleggsbetalingen betyr at det i sin alminnelighet er mulig å utvide konsultasjonen, sier Hansen.

Velkjent problem

Han understreker at argumentet med kø er viktig.

— Hvis det er pasienter som har behov for uventet lang tid, så sitter legen i en situasjon der man enten må la tidsskjemaet sprekke, eller avslutte konsultasjonen. Det er et velkjent problem at leger ikke alltid klarer å holde tidsskjemaet, sier han.

Pasientombudet trodde ordningen var en spøk?

— Det synes jeg ombudet burde forklare nærmere. Det burde ikke være noen overraskelse at fastlegen må prioritere tidsbruken mellom den som er inne til time og de som venter.

Fastlegen ved helsesenteret viser til argumentene fra Allmennlegeforeningen. Men de har ingen planer om å endre praksis ved helsesenteret, sier han.

Hva mener du? Diskuter saken under:

LEGE-LEDER: Trond Egil Hansen i Allmennlegeforeningen sier at fastlegen må prioritere tidsbruken mellom den som er inne til time og de som venter, men kaller praksisen i Bremanger klønete.
BJØRN ERIK LARSEN (arkiv)