Helt nede ved Nordåsvannet vil Engen Eiendomsselskap bygge et bolighus. Tomten skal fradeles en eiendom som tidligere var eid av finansmannen Carl Fredrik Seim.

Byggeplanene er et resultat av et forlik som ble inngått mellom Seims konkursbo og flere parter tilknyttet ham i 2005. Konkursboet mente at Seim hadde overført verdier til familie og venner for å hindre at de ble en del av konkursoppgjøret.

En av disse verdiene var eiendommen i Wernersholmvegen på Hop, som Seims søster hadde overtatt. En annen var Engen Eiendomsselskap, nå eid av Seims kone og to bekjente.

Fagavdelingen sa nei...

I forbindelse med forliket ble det avtalt å dele eiendommen. Seims søster fikk huset og en liten tomt rundt, mens Engen Eiendomsselskap fikk tomten ned mot vannet. Samtidig godtok Seims søster at tomten skulle bebygges.

Men for å få dette til, trengte selskapet dispensasjon. I kommunedelplanen heter det at fradeling innenfor 50-metersbeltet langs strandlinjen ikke kan skje uten en reguleringsplan. I 25-metersbeltet er det generelt byggeforbud. Byggesaksetaten mente at det ikke forelå særlige grunner til å gi dispensasjon, slik loven krever. Plankravet «er gitt ut fra landskapshensyn samt allmennhetens interesse» heter det i avslaget.

... men byråden snudde

Byråd Øistein Christoffersen (Frp) var uenig med sin egen fagavdeling. Han argumenterer med at tomten ligger bratt til, er omringet av boliger og at tilkomsten fra sjøen dessuten er avskåret på grunn av motorveien.

– Man kan vanskelig beskrive dette som en funksjonell strandsone. Tomten kan dessuten nesten ikke sees fra motorveien, på grunn av støyskjermene, sier han.

Christoffersen mener at dette er gode grunner til å gi dispensasjon fra byggeforbudet. Han avviser at Seim-saken har innvirket på avgjørelsen.

– Det er helt uvedkommende vår behandling. Hva disse er blitt enige om privat, hefter de kun for selv, sier han.

Sikker på dispensasjon

Kun de tre representantene fra SV, Sp og Venstre stemte imot å gi dispensasjon.

– Jeg kan ikke se at det foreligger noen særlige grunner her. Byggeforbudet er jo også av landskapsmessige hensyn. Det skal være mulig å være i båt i Nordåsvannet uten å se boliger overalt, sier Toppe.

Hun reagerer på at eiendomsselskapet allerede i 2005 gjorde en avtale som forutsatte at tomten skulle bebygges.

– Det viser jo at utbyggerne gikk ut fra at de kom til å få dispensasjon, sier hun.

JA TIL HUS: På denne bratte tomten i kanten av Nordåsvannet skal Engen Eiendomsselskap bygge et bolighus. Carl Fredrik Seims søster, Pia Christine Seim, eier den hvite sveitservillaen.