Karsten Bruvik kommer rett fra tannpussen, og får seg en støkk da promillemåleren til politibetjent Irene Wallem viser 0,64.

Etter kort tid kommer hvilepulsen tilbake.

Synderen viser seg nemlig å være munnskyllevannet. En vannslurk senere er resultatet 0,0, og Bruvik kan kjøre videre.

Andre bilister har langt mer å svare for enn bruk av munnskyllevann.

Natt til 1. juli kjører en trailer av veien og velter ved Kvåle i Voss. Forbipasserende strømmer til for å hjelpe sjåføren.

Men da de nærmer seg førerhuset, opp­dager de at sjåføren er naken og stupfull. Til slutt må politiet hjelpe mannen med å få på seg klærne. Mannens promille blir målt til 2,38.

Trist statistikk

Denne hendelsen går inn i en trist statistikk.

Fra januar og til og med juli er det registrert 503 personer i Hordaland som er mistenkt for å kjøre i ruset tilstand. Det er en økning på 30 prosent i forhold til samme periode i fjor, viser tall fra Hordaland politidistrikt.

- Det er skremmende at så mange kjører i beruset tilstand. Samtidig er vi ikke overrasket, for det er nok store mørketall, sier politioverbetjent Jan Petter Selle ved trafikkseksjonen i Bergen.

Hordalandspolitiet har hittil i år stoppet over 500 sjåfører på grunn av mistanke om rus. Det er 30 prosent mer enn tilsvarende periode i fjor.

Travel morgensjekk

Det er torsdag morgen i Løbergsveien på Minde, og politiet er ute med promillemåleren. Bare to dager tidligere ble en mann uten førerkort tatt med promille på samme strekning.

I dag, som andre dager, er det hektisk trafikk på veien. Voksne som skal på jobb, barn som skal i barnehage.

Lill Merethe Haug er på vei til jobb, men først må hun blåse. Et langt utpust senere kommer svaret: 0,0. Haug syns det er bra at politiet er på plass.

- Jeg har sett dem her et par dager. Det er mye trafikk her, og litt stygg kjøring til tider, sier hun, før hun haster videre.

Kontrollerer like mange

Også i distriktene er flere blitt stoppet, mistenkt for rus­kjøring. Samtidig har ikke antallet kontroller økt.

- Vi har stoppet flere med mistanke om ruskjøring i år, men vi har hatt jevnt over like mange kontroller i år som i fjor. Det kan virke som om publikum er flinkere til å si ifra når de ser noe mistenkelig, sier Kjell Idar Vangberg, fungerende lensmann i Nordhordland.

Også i Kvinnherad og på Voss har antall saker økt. På Stord har det i år vært 13 flere saker enn i fjor.

- Det er en påfallende økning, selv om det er snakk om små tall. Det er vanskelig å peke på en årsak, men vi kontrollerer like mange kjøretøyer i år som i fjor, sier Roald Raunholm, konstituert lensmann ved Stord lensmannskontor.

Tips fra publikum

Bergenspolitiet har imidlertid gjort en ekstra innsats for å ta rusete sjåfører. Natt til søndag ble seks personer tatt for promille­kjøring. Én av dem blåste til 2,24.

- I år har vi prioritert promille­kontroller mer enn tidligere år, og det kan være en årsak til økningen hos oss, sier Selle i Bergen.

Bergen sentrum politistasjon har i år hatt 130 saker der personer har kjørt i rus. I fjor ble det registrert 99 saker i samme periode.

Mange av tilfellene fanges opp etter tips fra publikum, eller ved at sjåførenes kjøring skiller seg ut i trafikken. I de aller fleste promillesakene er det menn som sitter bak rattet.

- En del er påvirket av piller, og det kan utvilsomt være like farlig som å kjøre i alkoholrus, sier Selle.

Piller og flere andre typer rus kan kun bevises gjennom blodprøver. Politifolk blir derfor kurset for å oppdage blikk eller oppførsel som kan tyde på rusbruk.

Ny lov, klare grenser

I februar kom en ny lovgivning som likestiller funn av narko og alkohol i blodprøver.

- Før var det en individuell bedømming i saker om kjøring i narkotikarus, med innhenting av uttalelser fra sakkyndige i hver enkelt sak. Nå er systemet mer firkantet, med konsentrasjonsgrenser for de ulike stoffene, sier Gerrit Jan Middelkoop, senioringeniør på divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet.

- Dermed er det enklere for politiet å få sakene gjennom og rettsapparatet å behandle dem.

Middelkoop forteller at Folkehelseinstituttet har sett en generell økning av saker med narkotikarus dette året, uten at han har tall for hånden.

- Det er for tidlig å konkludere med hva som er årsaken til økningen. Det kan være at flere kjører i påvirket tilstand. Lovendringene kan også ha gjort det lettere for politiet og derfor ha ført til at de tar flere prøver, sier Middelkoop.

Tilbake i Løbergsveien pakker politiet sammen for dagen.

Oppsummering: Ingen tatt for promillekjøring. Fem fikk forelegg for å ha kjørt uten belte eller førerkort.

I GRØFTEN: Natt til 1. juli kjører en polsk trailersjåfør i grøften på Voss - naken, og med promille på 2,38.
LESERBILDE