Mens den gjennomsnittlige ventetiden for pasienter som fikk behandling i juli nasjonalt, var på 62 dager, er den 58 i Helse Vest.

Aller best er Helse Bergen med 55 dager, slik en oversikt Helse Førde publiserte mandag:

  • Helse Førde: 56 dagar
  • Helse Bergen: 55 dagar
  • Helse Fonna: 57 dagar Det er Helse Stavanger som trekker opp det lokale snittet med sine 63 dager.

Ventetiden varierer etter hvor alvorlig sykdommen er. Legene prioriterer de alvorlige syke først.

«Solid innsats fra alle»

— Vi kan takke de gode medarbeiderne vi har i helseforetakene for at ventetidene stadig går ned. Solid innsats fra alle gir resultat. Dette er del av et langsiktig mål vi har arbeidet med lenge for å få ned ventetidene og for å hindre fristbrudd, sier administrerende direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen.

Fordelt per fagområde, ser ventetidene slik ut:

  • Somatikk: 58 dager
  • BUP (psykisk helsevern for barn og unge): 63 dager
  • PHV (psykisk helsevern for voksne): 47 dager

Fornøyd statsråd

Det har ikke tidligere vært målt kortere ventetider på nasjonalt nivå, men juli er måneden er ventetiden er kortest.

— Dette er likefullt en gledelig utvikling, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på nettsiden til Helse- og omsorgsdirektoratet.

Kurven har gått ned i hele 2011. Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen
  • Kurven har gått ned i hele 2011. Det er uomtvistelig at det aldri er målt så lave ventetider på sykehusene som nå, sier statsråden.

Rundt 70 prosent av alle døgnopphold på sykehus dreier seg om øyeblikkelig hjelp, men disse får behandling uten ventetid og inngår ikke i tallene.

Samtidig får flere behandling. Antall pasienter økte fra 924.700 til 947.280 fra første tertial 2010 til første tertial 2011.

SJEF FOR GODE TIDER: Administrerende direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen
KNUT S. VINDFALLET, STAVANGER AFTENBLAD