Etter flere dager med kaos på veinettet på grunn av flom, ras og rasfare, er nå de fleste store veiene åpnet.

Vegtrafikksentralen opplyser at riksvei 13 ved Sandvinvatnet sør for Odda fortsatt er stengt. Her vil det bli gjort en ny vurdering klokken 16.

Fortsatt flere stengte veier

Ellers melder Vegtrafikksentralen om følgende hindringer i trafikken :

Hordaland:

  • E16 Flage bru, på strekningen Evanger — Bulken: Lysregulering på grunn av opprydningsarbeid.
  • Fv 123 Kleiva, på strekningen Holdhus - Tveita: Stengt på grunn av flom. Sogn og Fjordane:
  • Fv 60 Hilde, på strekningen Byrkjelo - Stryn: Innsnevring på grunn av flom.
  • Fv 184 Hatleli - Øyri, på strekningen Hatlehi - Øyri: Stengt på grunn av flom.
  • Fv 245 Flåm, på strekningen Hokabøane - Nedre Brekke bru: Stengt på grunn av flom.
  • Fv 301 Øygarden, på strekningen Farnes - Hjelle: Stengt på grunn av flom.
  • Fv 421 Roska, på strekningen Roska - Vik: Åpen for trafikk etter flomstenging.
  • Fv 422 Osen bru, på strekningen Osen bru - Hjelmeland: Stengt på grunn av flom.
  • Fv 601 Underdalen, på strekningen Langhuso - Undredal: Stengt på grunn av steinras.
  • Fv 610 Hestad, på strekningen Osen bru - Eldalosen: Stengt på grunn av flom. Anbefalt omkjøring via Fv 421 for personbiler.

Bergensbanen stengt i flere dager

På Bergensbanen er det fortsatt stengt mellom Dale og Voss, og NSB organiserer busstransport på strekningen. Flåmsbanen er helt stengt mellom Myrdal og Flåm.

Bergensbanen blir ifølge Jernbaneverket stengt i flere dager, fordi elven Vosso flere steder har gravd ut deler av banelegemet.

— Det er særlig på tre delstrekninger at vi må inn og gjøre mye arbeid for å få banen klar for trafikk igjen, forklarer prosjektleder i Jernbaneverket vest, Karl Morten Undal på Jernbaneverkets nettsider.

De tre strekningene er:

•Bolstad - Evanger: Her har elven gravd seg inn i banens underbygning på en delstrekning på rundt 600 meter. Det må fylles opp igjen med stor stein i bunnen, deretter sprengstein og ny ballastpukk.

•Ho tunnel mellom Saghaug og Seimsgrend: Her har elven Vosso gått gjennom Bergensbanens tunnel. Det har ført til utvasking av sporet, spesielt i tunnelens vestre ende. Det må tilføres ny masse og sporet må pakkes på nytt.

•Seimsgrend - Bulken: Utgravinger inntil sporet flere steder. Det må fylles på med stor stein og sprengstein, samt ballastpukk.

• I tillegg har kabelkanaler og kontaktledningsmaster blitt undergravd og har flere steder blitt hengende i luften eller er veltet ut mot elven.

-Det er helt klart at vi vil trenge flere dager på å ordne opp i dette. Det er helt uvirkelig at elven kan ha gått så høyt, sier Undal.