UP følger ekstra nøye med på 12 strekninger på til sammen 691 kilometer.

— Cirka halvparten av våre kontroller skjer på veier vi vet det kjøres fort eller der det er spesielle forhold som tilsier at vi bør være til stede. E39 og E16 har strekk vi følger spesielt med på og er hyppig til stede, sier Terje Oksnes.

Han er politioverbetjent og sjef for Utrykningspolitiet (UP) på Vestlandet. Han dekker området nord for Boknafjorden, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Her er veiene

Her er de prioriterte strekningene for UP:

 • E39: Arsvågen-Aksdal, 34 km i Haugaland.
 • E39: Aksdal-Sandvikvåg, 80 km i Haugland.
 • Ev134: Ølen-Haugesund, 48 km i Haugaland.
 • Rv 47: Skudenes-Haugesund, 32 km i Haugaland.
 • E39: Halhjem-Nygårdstangen, 20 km i Os og Bergen.
 • E39: Nordhordlandsbrua-Romarheim bru, 67 km i Nordhordland.
 • Rv 555: Florida-Eide, 32 km fra Bergen til Sotra.
 • E16: Borlaug-Hordaland grense, 90 km i Sogn og Fjordane.
 • E16: Hordaland grense/Jordalselven-Voss vest, 36 km i Hordaland.
 • E 16: Voss-Trengereid, 68 km i Hordaland.
 • Fv57: Knarvik-Leirvåg ferjekai, 39,5 km i Nordhordland.
 • Fv15: Oppland grense-Måløy, 144, 5 km i Sogn og Fjordane.

Halhjem-Bergen er utsatt

Det har vært over 30 dødsulykker siden 2010 på de nevnte strekningene.

E 39 ved Ostereidet.

— Vi registrerer alle våre kontroller og sammenligner dem med registrerte trafikkulykker. Strekningen Halhjem-Nygårdstangen er for eksempel den strekningen med flest ulykker i vårt distrikt, sier Terje Oksnes.

Han presiserer at UP også er til stede mange andre steder enn de nevnte veistrekningene.

— Halvparten av tiden vår bruker vi sideveier. Jeg kan jo nevne at tre av de fire største fartsoverskridelsene hittil i år er gjort på riksveg 5 ved Kjørnes og Ev39 ved Straumshamn i Sogn og Fjordane, fylkesveg 276 på Garnesvegen i Arna og fylkesveg 277 på Arnaveien.

— Her tok vi bilister som kjørte i henholdsvis 125, 116, 104 og 101 kilometer i timen i 50-sonen.

Får tips fra publikum

Aksnes forteller at de har kontroller på steder publikum tipser om.

— Noen henvender seg direkte til oss og melder fra om steder de synes er utsatt eller der det kjøres for fort. Andre kontakter lokalt politi som videreformidler dette til oss. Vi har hatt mange kontroller tips fra publikum, sier han.

Oksnes ber folk være forsiktige i trafikken.

— Jeg kan ikke gjenta det nok, men trafikkulykker representerer de største lidelsene i vårt samfunn. Får vi ned farten, blir færre rammet.

UP-SJEF: Terje Oksnes leder Utrykningspolitiet på Vestlandet.
JO HJELLE