Fra og med mandag morgen kan det bli streik i stat og kommune. Hovedorganisasjonene er i gang med forberedelsene, og nå er streikeuttaket klart.

Bergen kommune skriver i en pressemelding at de har fått varsel om streik for over 2100 av sine ansatte.

— Dersom det blir streik fra mandag, vil dette bety at Bergen kommune blir rammet på en rekke områder, sier informasjonsdirektør Eva Hille.

Hun forteller at dersom det blir streik, så vil barnehager og skoler i alle bydeler bli rammet.

Unio i Bergen varsler at 1014 av deres medlemmer i Bergen kommune vil være i streik fra mandag morgen, dersom partene ikke kommer til enighet. I tillegg blir 279 medlemmer i Bergen, ansatt i Hordaland fylkeskommune, tatt ut. Det totale antallet er altså 1293 Unio-medlemmer som nå står streikeklare.

Dette er over dobbelt så mange som i Oslo, der bare 540 vil bli tatt ut i en eventuell streik.

Medlemmene i Bergen jobber både i barnehage, grunnskole, videregående skole og på sykehjem. I tillegg kan PPT-tjenester, fysioterapi og helsestasjoner bli rammet.

Sjekk om du kan bli berørt i faktaboksen på høyre side.

Hver tredje lærer rammet

— Vi har tatt ut ca en tredjedel av medlemsmassen, dvs at rundt en tredjedel av lærerne i Bergen vil være rammet, sier leder i Utdanningsforbundet Bergen, Bjarne Mohn Olsvold.

Han mener det er naturlig at Bergen som største kommune i KS blir rammet av eventuell streik.

Om det faktisk blir streik, er Olsvold slett ikke sikker på.

— Det er vanskelig å si. Jeg håper og tror på en løsning, men medlemmene er klare for å ta en konflikt dersom det er nødvendig, sier han.

— Vil barnehager og skoler være nødt til å stenge dersom det blir streik?

— Det skal vi ikke se bort i fra. Det er vanskelig å holde åpent uten pedagoger, sier han.

Utdanningsforbundet i Sogn og Fjordane har foreløpig ikke tatt ut noen medlemmer dersom det blir streik.

— Men vi er selvsagt i beredskap fremover og klare til å stille om nødvendig, sier leder Gunn Marit Haugsbø.

Har forberedt seg

Bergen kommune likevel startet forberedelsene.

— Vi sitter her og venter. Så langt har vi brukt erfaringene våre fra tidligere år, og satser på å være tidlig ute med god informasjon til de som kan bli rammet av streiken, sier informasjonsdirektør Eva Hille i Bergen kommune.

Hun forteller at de vil opprette en egen nettside for å holde byens innbyggere informerte om den mulige streiken.

— Der kommer all informasjon så snart vi får det inn. Vi tenker at vi må i alle fall gjøre vårt så skadevirkningene ikke blir større enn høyst nødvendig, sier Hille.

Meklingen i lønnsoppgjøret i stat og kommune har pågått siden 12. mai, og skal være avsluttet innen midnatt søndag 25. mai. En eventuell streik starter tidligst mandag morgen.

Vurderer redusert åpningstid

Hille vil per nå ikke si noe om hvorvidt skoler og barnehager vil måtte stenge som følge av en eventuell streik.

— Vi arbeider med å kartlegge om det er forsvarlig å holde åpent, men vi mangler fullstendig oversikt over hvor mange det gjelder på hvert sted. Vi jobber nå for å få denne oversikten.

— Kan dere erstatte pedagoger med annet personell, dersom det blir streik?

— Det må vi også ta stilling til. Vi har tidligere hatt en tilsynsordning, hvor man holder åpent bare halve dagen foreksempel. Det kan bli et alternativ, sier hun.

Fengsel kan bli tømt

Men det er ikke bare Bergen kommune som kan bli rammet av streik.

YS Stat varsler på sine nettsider at Bjørgvin fengsel vil måtte tømmes, skatteoppgjøret vil bli forsinket, og varetektsfanger kan bli frigitt dersom det blir streik.

Regiondirektør Per Sigurd Våge i Kriminalomsorgen Vest sier at dette er en situasjon de nå forbereder seg på i fengselet.

— Vi har vært borti dette før, for to år siden. Det skapte store utfordringer for oss den gangen, men nå er vi bedre forberedt, sier han.

- Alvorlig

Regionsjefen sier det blir gitt soningsavbrudd til de aller fleste fangene. De som ikke kan slippes løs må overføres til andre fengsel.

— I og med at vi har opplevd dette tidligere, er dette en reell mulighet. Det er veldig alvorlig for vår del, sier Våge.

LO Stat varsler at de vil ta ut over 4300 av sine medlemmer i streik. 435 av disse i Bergen.

Også dette vil ramme Bjørgvin fengsel i tillegg til blant annet Nav, Bufetat, Universitetet i Bergen og Skatt vest.

— Tilbakemeldingene fra våre medlemmer er at de er motiverte og klare hvis det blir nødvendig å streike, skriver leder Tone Rønoldtangen i LO Stat i en pressemelding.

Tusenvis er streikeklare

Fagforbundet, under LO Kommune, varsler at de vil ta ut totalt 9498 medlemmer på landsbasis, fordelt på 84 virksomheter. Hordaland er blant fylkene som blir rammet, men det er foreløpig ikke sagt hvor mange som kan bli tatt ut her.

Fellesorganisasjonen, også de under LO Kommune, varsler at de vil ta ut 68 medlemmer i Bergen, dersom det blir streik. Disse er barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

Akademikerne tar i første omgang ut 1.500 medlemmer i Mattilsynet, Vegvesenet, Jernbaneverket og NVE.

— Vi er godt forberedt på konflikt og har et kraftfullt, men forsvarlig streikeuttak, sier forhandlingsleder Rikke Ringsrød i Akademikerne stat.

Flere vestlandskommuner kan bli rammet

YS kommune varsler at de tar ut 800 medlemmer dersom det blir streik. Flere av dem i Bergen, Os, Askøy og i Førde.

— I Bergen gjelder det blant annet trafikkbetjenter, så det blir få bøter dersom det blir streik, sier kommunikasajonssjef i Delta, Karl Haakon Sævold.

Dette bekrefter hovedtillitsvalgt Hilde Iren Lossius i Delta.

— Vi vil ta ut alle trafikkbetjenter i Bergen, sier hun.

Også medlemmer som arbeider i skole, barnehage, arkiv og forvaltning i kommunen kan bli tatt ut.

I Førde kan ansatte som arbeider på servicetorget bli tatt ut i streik, ansatte på regnskap og skatt og konsulenter ved tre ulike skoler.

180 medlemmer på UIB

Det er også flere medlemmer av Unio som tas ut innenfor forsknings- og høyere utdanning. Havforskningsinstituttet, UIB og Høgskolen vil ble rammet, med henholdsvis 23, 112, og 180 medlemmer.

Disse kan bli rammet av streik i Bergen

Barnehager

 • Blokkhaugen barnehage
 • Brinken barnehage
 • Bønes barnehage
 • Ervik barnehage
 • Fredriksberg barnehage
 • Granebo naturbarnehage
 • Gullstølsbotn barnehage
 • Hellemyren barnehage
 • Kalfarveien barnehage
 • Klosteret barnehage
 • Lyshovden oppveksttun avd. barnehage
 • Løvås oppveksttun avd barnehage
 • Mannsverk barnehage
 • Marken barnehage
 • Minde barnehage
 • Mulesvingen barnehage
 • Natlandsfjellet barnehage
 • Nebbestølen barnehage
 • Nygårdsparken barnehage
 • Rolland barnehage
 • Sandalsbotn barnehage
 • Seljedalen barnehage
 • Sletten barnehage
 • Solbakken barnehage
 • Storetveit barnehage
 • Sælen oppveksttun avd barnehage
 • Øvrebø barnehage
 • Øyjordet barnehage Grunnskoler
 • Blokkhaugen skole
 • Bønes skole
 • Christi krybbe skole
 • Eidsvåg skole
 • Fjellsdalen skole
 • Haukedalen skole
 • Hellen skole
 • Kalvatræet skole
 • Kringlebotn skole
 • Krohnengen skole
 • Lynghaug skole
 • Lyshovden oppveksttun avd skole
 • Løvås oppveksttun avd skole
 • Møhlenpris skole
 • Nattland skole
 • Nordnes skole
 • Ortun skole
 • Paradis skole
 • Søråshøgda skole
 • Rolland skole
 • Rothaugen skole
 • Seljedalen skole
 • Slettebakken skole
 • Storetveit skole
 • Sædalen skole
 • Sælen oppveksttun avd skole
 • Tertnes skole
 • Ulsetskogen skole
 • Varden skole
 • Åstveit skole Videregående skoler
 • Bergen handelsgymnasium
 • Bergen katedralskole
 • Bergen maritime videregående skole
 • Bergen tekniske fagskole
 • Bjørgvin videregående skole
 • Fyllingsdalen videregående skole
 • Lønborg videregående skole
 • Tanks videregående skole
 • Tertnes videregående skole
 • U. pihl videregående skole Sykehjem
 • Fyllingsdalen sykehjem
 • Kolstihagen sykehjem
 • Ladegården sykehjem
 • Midtbygda sykehjem Bibliotek
 • Hovedbiblioteket i Bergen Trafikk
 • Trafikketaten Disse kan bli rammet av streik i Førde

Skole

 • Halbren skole
 • Slåtten skole
 • Førde ungdomsskole