Tiltakene skal sikre balanse i og reservepott i årets sykehusregnskap.

I går ettermiddag fikk styreleder Ranveig Frøiland en første orientering om hvilke sparealternativ styret kan velge:

Dette er noen av tiltakene styret kan få på bordet:

  • Nedlegging av fødeavdelingen og en sengepost på sykehuset på Voss. Hele fødetilbudet i Helse Bergen blir dermed samlet på Kvinneklinikken.
  • Stenging av kveldspoliklinikken på Barneklinikken. Årsak: dette er egentlig er tilbud som ikke defineres som en del av spesialisthelsetjenesten.
  • Nedlegging av døgnposten ved habiliteringstjenesten. Dette er helseregionens eneste utredningstilbud for utviklingshemmede med psykiske lidelser som autisme og Aspbergers syndrom.
  • Nedlegging av to eller tre sengeposter på Haukeland. Sparegevinst pr. sengepost er 10 til 15 millioner kroner.
  • Utsette å ta i bruk PET-skanneren som skal installeres i det nye Parkbygget. Den skal benyttes til kreftdiagnostikk.
  • Flytting av en sengepost innen barnekirurgi.
  • Øke parkeringsavgiften i parkeringshusene på Haukeland med 20 prosent. Økningen vil føre til at det blir dyrere å parkere på Haukeland enn det er på Flesland.