• Aldri før har vi satset så mye på brannforebyggende arbeid, mener kommunen.
  • Se bildene av brannfellene på byens skoler øverst. Papircontainere plassert tett inntil yttervegger, ledningssalater, brannslukkingsapparater bygget inn av ny vegg, bibliotek i rømningsvei, kajakker på fyrrommet og kjemikalier i rømningsveien.

Dette er noe av det kommunens inspektører avdekker under sine besøk på Bergens skoler. Brannfellene må de rydde av veien.

— Jeg har full forståelse for at man setter opp en trekloss under døren eller binder den opp. Skal man bære noe frem og tilbake, har man bare to hender. Problemet er at skjer det noe, kan det føre til katastrofe og i verste fall at liv går tapt, sier Per F. Gjesdahl, driftssjef i Bergen kommunale bygg (BKB).

Mange branntilløp

— For eksempel disse bossconteinerne som står helt inntil ytterveggene. Vi har hatt mange branntilløp i slike.

Når rømningsveiene brukes til lager, er det sikkert mange gode grunner til det, tror Gjesdahl. Men det hjelper lite.

Skulle det skje noe, er det Gjesdahl og BKB som byggherre, som står ansvarlig, ikke først og fremst rektorene.

— Det kan være at en rektor ikke ser alvoret i det brannforebyggende arbeidet. Derfor er det viktig at vi går rundt og ser på dette. Vi bruker mye tid og ressurser på forebyggende arbeid. Vi har ikke råd til å miste ett eneste menneskeliv, sier han.

Trygge skoler

Gjesdahl understreker at selv om eksemplene som vises frem kan være ille, må det ikke skapes et inntrykk av at bergensskolene er brannfeller fulle av barn.

— Vi har hatt teknisk personell, vedlikeholdsteknikere, som går rundt og sjekker skolene de siste ti årene. De siste fem årene har vi dessuten hatt en brann- og HMS-ingeniør. Det har aldri vært så bra sikkerhetsmessig på skolene som det er nå, sier Per F. Gjesdahl.