Byrådet i Bergen la i dag frem skolebruksplanen for de neste fire årene. Se hvem som kan bli nedlagt nedersti i saken.

Byrådet har foreløpig ikke konkludert og legger opp til en bred debatt.

— I Bergen har vi færrest elever pr. skole dersom vi sammenligner oss med de andre storbyene. Dessuten har vi skoler i områder der det ikke bor nok folk. Da er vi nødt til å ta grep, sier byråd for barnehage og skole, Filip Rygg

Motstand

I skolebruksplanen legges det til grunn at det vil bli 3000 flere elever på skolene i Bergene i løpet av de neste 14 årene.

— Det er knyttet usikkerhet til prognosene over hvor elevtallet vil øke mest, og dette er noe vi vil ta med i vurderingen når den endelige beslutningen skal tas.

Rygg sier planen nå skal ut på høring, og skolebyråden vil også delta på flere folkemøter i løpet av høsten.

— Jeg er forberedt på at forslagene vil møte stor motstand. Samtidig må vi bruke mer penger på innholdet i skolen, og redusere kostnadene vi har på alle skolebyggene, sier Rygg.

Her er skolene som er i faresonen:

Arna

Garnes og Trengereid:

Alternativ I: Slå sammen skolene fra august 2011

Alternativ II: Legge ned Trengereid og utvide kapasiteten ved Garnes barneskole

Haugland og Ytre Arna:

Alternativ I: Slå sammen skolene fra august 2011

Alternativ II: Legge ned Haugland og overføre elevene til Ytre Arna skule.

Garnes ungdomsskole og Ytre Arna:

Alternativ: Legge ned ungdomstrinnet ved Ytre Arna skule. Utvide Garnes med 100 elever og frigjøre bygningsmasse i Ytre Arna.

Indre Arna:

Elevene overføres til Ådnamarka i 2001

Lone:

Elever overføres til Helldal.

Bergenshus

Christi Krybbe, Eventyrskogen grendaskole og Krohnengen:

Alternativ I: Opprettholde dagens skoledrift, men legge ned Eventyrskogen.

Alternativ II: Slå sammen Christi Krybbe og Krohnengen, legge ned Eventyrskogen i august 2011.

Fana

Krokeide, Nordvik og Kirkevoll:

Alternativ I: Slå sammen skolene i 2011

Alternativ II: Legge ned Krokeide fra 2014

Alternativ III: Slå sammen Nordvik og Kirkevoll fra 201. Rådalslien kan overta elever fra Nordvik og Krokeide.

Riple og Ulsmåg:

Alternativ I: Slå sammen skolene i 2011

Alternativ II: Legge ned Riple i 2013 når Ulsmåg er utvidet.

Åsane

Rolland:

Storåsen grendaskole legges ned og flyttes til hovedskolen.

Haukås, Leikvang og Hordvik:

Alternativ I: Haukås bygges ut til en skole for 500 elever i 2018.

Alternativ II: Leikvang bygges ut for 500 elever. 200 av disse plassene brukes av Haukås ut prognoseperioden.

Mjølkeråen og Marikollen:

Slå kkolene sammen og avlaste Salhus mot slutten av perioden.

Blokkhaugen, Eidsvåg og Åstveit: Eidsvåg sitt ungdomstrinn legges ned og overføres til Åstveit fra 2012.

Kyrkjekrinsen: Alternativ I: barneskolen legges ned og skolen blir ren ungdomsskole.

Alternativ II: Hele skolen legges ned om Leikvang bygges.

Ny skole på Almås: Settes på vent til etter 2020

Ny skole Ulset: Bygges ikke

Saken oppdateres fortløpende med de andre bydelene.

Hva mener du om forslagene? Si din mening her.