24. mars 2003: SAS-fly i rute 329 fra Gardermoen med 112 personer om bord. Flyet lagt i ventemønster i luften på grunn av dårlig vær.

Starter innflyging fra sør. 30 meter over bakken dreier flyet plutselig over mot høyre. Piloten korrigerer først til venstre, men for langt. Retter med en kraftig manøver i siste øyeblikk flyet inn på kurs mot senter av rullebanen. Flyer lander hardt og skrår mot venstre på rullebanen. Piloten dreier for fullt mot høyre, men flyet kolliderer likevel med kantlys på venstre side av rullebanen.

Karakterisert som « alvorlig luftfartshendelse» av Statens Havarikommisjon for transport.

10. desember 2001: SAS 333 i rute fra Gardermoen med 111 personer om bord. Tåke på Flesland, og pilotene måtte vente en stund før flyet fikk innflygingsinstruks fra nord.

Sikten forover gikk fullstendig tapt da utflatingen før landing begynte. Flyet drev av til høyre. Fartøysjefen oppdaget dette, og med et markant venstre rorutslag brakte han flyet inn på banen igjen. Tre kantlys på rullebanen ble nedkjørt.

Karakterisert som «luftfartshendelse» av Havarikommisjonen.

23. september 1998: SAS rute 864 fra Kastrup starter innflygingen til Flesland med 45 personer om bord. Flyet drev av til høyre under innflygingen, og ble korrigert til venstre. Flyet kom inn i en tåkebanke. Besetningen hadde få visuelle referanser. Maskinen landet hardt, og to banelys ble kjørt ned.

Inspeksjon viste at begge de venstre dekkene hadde skader.

Karakterisert som «alvorlig luftfartshendelse» av Havarikommisjonen for Sivil Luftfart.

30. juli 1995 : SAS-fly fra Oslo til Bergen med 100 passasjerer. Dårlig sikt under innflyging. Det ble foretatt for store korreksjoner i lav høyde. Etter landing, havnet venstre hjulpar på utsiden av rullebanens kantlys. Høyre vingespiss var nede i asfalten og fikk slite— og skrapeskader.

Flyhavarikommisjonen ville ikke spekulere i mulige konsekvenser hvis hjulparet var kommet utenfor asfalten på rullebanen.