I dag presenterte byrådslederen første del av den omfattende kartleggingen.

I samarbeid med Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har kommunen foretatt en pilotundersøkelse i området mellom Nesttun, Smørås og Kalandsvannet. Hatlestad ligger midt i pilot-området.

Se kart over testområdet her!

18 problemområder

Denne første grove kartleggingen utpeker 18 problemområder, der kommunen mener det er behov for ytterligere undersøkelser.

NGU påpeker i sin rapport at skråninger brattere enn 25-30 grader generelt er skredutsatte. Ved hjelp av digitale kart har NGU plukket ut områder som er brattere enn 28 grader. Der disse områdene ligger i nærheten av bebygde eller planlagt bebygde områder, er det gjort befaring.

Les hele rapporten her!

Steinsprang er den største trusselen mot bebyggelsen i testområdet, konkluderer NGU. Jordskred er en fare i mer begrensede områder.

I løpet av 2006 skal liknende grovundersøkelser gjennomføres i hele kommunen. Først ut er sentrum og vestlige deler av Åsane. Her kommer resultatene før sommeren.

Bor i problemområde

I et av problemområdene i sentrum bor byrådslederen. Hun har adresse Cappes vei, som er skåret ut under bratthenget nedenfor Fjellveien:

Den usikkerheten må hun leve med, konstaterte Mæland.

– Jeg må bare tenke at her har det bodd folk i over 100 år uten at det har skjedd ulykker, sier hun.

Den første grove gjennomgangen av ras— og flomfare i Bergen koster 1,5 millioner kroner. Den regningen spleiser NGU og kommunen på.

Pengene til videre undersøkelser må staten hjelpe med, mener byrådslederen. Hun har allerede vært i kontakt med kommunal- og regionalminister Åslaug Haga med tanke på statlig støtte.

20 millioner

– Rasfare er ikke et bergensk problem, men et nasjonalt fenomen. Kartleggingen bare av vår kommune vil koste grovt regnet 20 millioner kroner. Dette er ikke noe kommune-Norge kan bære alene, argumenterer hun.

Byrådslederen understreker at den første pilotundersøkelsen kun utpeker mulige rasfarlige områder. Undersøkelsen sier ingenting om farenivå. Og ingenting konkret om hvilke områder og boliger som trues av ras.

Onsdag stiller kommunens eksperter på nettmøte for å svare på dine spørsmål. Send inn spørsmål her!

Du kan lese mer om rapporten i kommunens informasjonsavis Bergenseren.

Les om de undersøkte områdene:

Apeltunveien

Birkelandsbotn – Myrdal

Hatlestad terrasse

Kirkebirkeland - Birkelandsbotn

Kvernhushaugen: Planlagt byggeområde.

Kroken

Litletveit

Nøttveit-Smørås

Skjold

Slåtthaugen

Solsiden

Solvalla

Storlien

Tranhaugen

Vallaheiene

Vallahøyden

Vallaskaret

Øvsttun

ETTERLENGTET: NGU-rapporten ble presentert av byrådsleder Monica Mæland og informasjonsleder Robert Rastad på en pressekonferanse i dag.
FRODE BUANES