Tirsdag klokken 12 startet kontrollen, som var ledet av utlendingsenheten i Hordaland politidistrikt. Med var også utrykningspolitiet, Statens vegvesen, tollvesenet og mannskap fra Bergen Nord politistasjon.

Seks timer senere var dette resultatet: en litauisk promillekjører, syv pålegg fra Vegvesenet på dårlig sikret last, til sammen fire brudd på kjøre— og hviletidsbestemmelsene og Tollvesenet har opprettet sak på en en utenlandsk bil som har kjørt rundt uten å ha betalt for seg.

I tillegg fikk 25 biler skriftlige eller muntlige pålegg om å utbedre feil på kjøretøyet.

Kontor på hjul

— Dette er en trafikkontroll kombinert med territoriumkontroll, sier Hans Salbu ved utlendingsenheten i Hordaland politidistrikt.

Bilister ble stanset og kontrollert. I politiets grensebil satt en dokumentgransker og sjekket førerkort og andre ID-kort opp mot offentlige registrer.

— Bilen er egentlig et kontor på hjul. Vi får kontrollert og verifisert det vi ønsker fra bilen, sier Salbu.

SJEKK: Kontrollen var et samarbeid mellom politiet og tollmyndigheter og vegvesen. En promillekjører ble tatt i løpet av dagen.
Eirik Brekke
I det rullende kontoret kan grensekontrollør Atle Solberg (til v.) og politioverbetjent Arvid Samuelson sjekke pass og registreringer på de utenlandske bilene.
Eirik Brekke

Til sammen 63 utenlandske kjøretøy og personer ble sjekket — både for sertifikater og oppholdstillatelse.

— Det har vært en suksess å ha kunne ha tilgang til alle registre og gjennomføre en grundig kontroll. Vi tror det øker risikoen for å bli oppdaget for de som kjører med forfalskede sertifikater, og da særlig falske vogntogsertifikater, sier Salbu.

Han forteller at formålet med kontrollen er å vise tilstedeværelse og drive forebyggende kontrollvirksomhet. Ingen falske sertifikater ble oppdaget i løpet av de seks timene kontrollen varte.

Ekstra penger

Det er ingen tilfeldighet at det var utlendingsenheten som ledet kontrollen langs hovedveien mot Voss. Politiet i Hordaland har nemlig fått en ekstra bevilling på inntil 750.000 kroner fra Politidirektoratet for å intensivere kampen mot utlendinger som oppholder seg ulovlig i landet. Det går frem av et brev fra direktoratet.

Politiet i Hordaland har ansatt nyutdannede politifolk i engasjement fra 22. september til 31. desember. Dette er politifolk som ikke har fast jobb i andre politidistrikter. Stillingene deres er øremerket returarbeid. De skal jobbe med pågripelse og utsendelse av utlendinger som er ulovlig i Hordaland.

- Jobber iherdig

Dette skjer for å nå regjeringens nasjonale mål om å uttransportere 7100 utlendinger uten lovlig opphold i landet.

— Vi har økt innsats ut året og har hittil uttransportert noe over 200 mennesker som har ulovlig opphold i Norge. I hele fjor uttransporterte vi 295 mennesker som oppholdt seg ulovlig i Norge. Nå har vi fått fem ekstra stillinger, og vi jobber iherdig videre for å bidra til regjeringens målsetning om 7100 uttransporter i 2014, sier Arne Fjellstad, politiadvokat ved utlendingsenheten i Hordaland politidistrikt.