Nå er et mobilt system utviklet. Med en feilmargin på bare noen meter vet politiet hvor brukeren er når alarmen utløses. Åtte personer bærer nå alarmen.

— Dette vil bedre livskvaliteten deres betydelig. Behovet avgjør hvem som skal få slike alarmer, ikke økonomi, sier justisminister Odd Einar Dørum til BT.

Klokken tikker mot 13 ved trappen på politihuset. Det siste hjelpemiddelet mot dem som truer og er voldelige skal demonstreres.

— Når vi kommer ut nå, så vil denne søke etter nærmeste satellitt. Det gjør at når alarmen går, så får vi helt nøyaktig posisjoner for hvor brukeren befinner seg, forteller Per Stiegler med stor iver.

Han er politiets familievoldskoordinator, og skal vise oss det siste innen teknologi. En voldsalarm du kan ta med, og som er prikk lik en hvilken som helst mobiltelefon.

Kjapp kontakt

Vi rusler mot brannstasjonen for å teste. Stigler holder knappen nede i tre sekunder. Fem sekunder senere svarer det fra operasjonssentralen. Alarmen er utløst.

— I motsetning til de gamle alarmene, kobles disse direkte til operasjonssentralen. Er den først utløst, så er det bare politiet som kan slå den av, forteller Stiegler.

Produktet er så nytt at det bare er fem personer i Hordaland og tre i Sogn og Fjordane som har fått tatt den i bruk.

— Det er heller ikke meningen at alle skal ha slike alarmer. Dette skal være for de mest ekstreme situasjonene. Derfor skal hver enkelt sak vurderes hver tredje måned, forteller Stiegler.

Imponerende nøyaktig

Tilbake på operasjonssentralen kan BT selv se på det digitale kartet at alarmen er utløst i Rådstugaten 8. Punktet som er angitt, er halvannen meter fra der vi sto.

— Det er like nøyaktig, kanskje enda mer nøyaktig, ute i distriktet, forteller Stiegler og får en kollega til å vise oss.

Når tilbudet nå blir gjort kjent gjennom BT venter han et ras av søkere som vil ha slike alarmer.

— En mobil alarm vil selvsagt gi mange større bevegelsesmulighet og dermed også bedre livskvalitet. Vi vil behandle alle søknader, men listen skal ligge høyt, sier Stiegler.

— Hvorfor det?

— Fordi fokuset inn mot dem som har disse alarmene skal være spesielt høyt. De kreves en god del ressurser å følge dem opp.

— Men det settes ikke noe tak på hvor mange som skal få slike alarmer, legger han til.

Alarmene har en begrensning ved at nøyaktig posisjon ikke oppgis når brukeren er inne i bygninger, eller utenfor mobildekning.

— Da får vi opp hvor vedkommende sist befant seg. Eksempelvis i et kjøpesenter vil punktet være i inngangspartiet.

Samtalen tas opp

En annen revolusjonerende løsning på de nye alarmene, er at politiet kan snakke med brukeren.

— På den måten kan vi få vite viktige detaljer. Samtidig blir samtalen tatt opp på bånd, noe som kan bli viktig bevismateriale i en eventuell straffesak, sier Stiegler.

De aller fleste som har voldsalarm i dag, er kvinner som lever i frykt for en eks-mann. De nye alarmen tenkes spesielt til dem, men politiet ser også at de kan brukes mot nye grupper. Vitner i straffesaker som utsettes for trusler over en kortere periode, er en slik gruppe.

— Disse alarmene er ikke noe vi leverer ut som en permanent løsning, men som en trygghet i ekstreme situasjoner, sier Stiegler.

MOBIL: Den nye voldsalarmen ser ut som en helt vanlig mobil, men har unike muligheter. Når den blir utløst kan politiet finne nøyaktig posisjon. Samtidig som de kan snakke med brukeren, eller lytte til det som skjer.<p/>FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN