Mellom klokken 13 og 18 søndag var politihelikopteret i Hordaland. Aksjonen ble gjennomført etter at man i lengre tid har registrert uvettig kjøring med snøscooter i fjellet.

— Vi rettet kontrollen spesielt inn mot Hardangervidda nasjonalpark og Folgefonna nasjonalpark. Vi påtraff i hvert fall en person som kjørte scooter på Folgefonna uten at den var registrert. Vedkommende hadde ikke lov å kjøre i utmark, sier Per Helge Sekse, politioverbetjent og miljøkoordinator ved Hordaland politidistrikt.

RYKKET UT: Politipatruljen i Veigdalen på Hardangervidda denne helgen.
POLITIET

— Mye tullekjøring

Med overblikk fra luften kunne politiet lett plukke ut de som skulle sjekkes.

Sekse forteller at politiet også hadde patruljer på scooter i fjellet, i tillegg til mannskapene i helikopteret.

— Vi foretok kontroller og sjekket at de som kjørte scooter, hadde tillatelse til dette. Vi var ute med patruljer på scooter på Hardangervidda både lørdag og søndag. Helikopteret var der kun søndag og landet flere ganger på bakken for å foreta kontroll, opplyser Sekse.

Han mener det kjøres mye ulovlig med scooter i fjellet.

— Ut fra spor i snøen ser vi at det er mye tullekjøring. Det er denne vi vil til livs, sier Sekse.

Politihelikopteret i Veigdalen på Hardangervidda søndag.
POLITIET

— Betaler ikke ekstra

Lensmann Ivar Hellene på Voss er kjent med aksjonen. Også han mener ulovlig scooterkjøring i fjellet er et stort problem.

— Villreinen er i fjellet og tar til seg mat. Snart skal den kalve. Kjøring med scooter forstyrrer dyrene, og vi ser alvorlig på dette. Det er et stort problem i vårt distrikt, sier lensmannen.

BT er blitt kontaktet av folk som mener politiet bør jakte på kjeltringer fremfor å bruke penger på helikopter på scooterjakt.

— Koster denne aksjonen mye for lensmannsdistriktet?

— Nei, helikopteret står der med mannskap. Vi får dem over østfra, hvis det ikke skjer noe annet. Det er ikke slik at vi må betale ekstra for dette. Vi ba om å få dem over, og de kom fordi det ikke skjedde noe annet. Hadde det vært behov for helikopteret til andre mer presserende oppdrag, hadde de prioritert dette, sier Hellene.

Frislipp i fjor

Nylig ble en lokalpolitiker i Porsanger dømt for å ha kjørt ulovlig med scooteren sin. Han fikk en bot på 18.000 kroner for å ha brutt naturmangfoldsloven og motorferdselloven.

I Norge er kjøring med snøscooter regulert av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Loven kom i 1978. Før loven ble innført var det lov å kjøre scooter i utmark.

I fjor høst åpnet regjeringen for at over 100 kommuner kan legge til rette for snøscooterløyper til såkalt fornøyelseskjøring.

— Det er helt uforståelig at regjeringen tillater mer motorisert ferdsel. Det store flertall nordmenn ønsker det ikke. Vi frykter at det vil gå ut over viktige villreininteresser i tillegg til å ødelegge søndagsturen for veldig mange, sa Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet til NTB i fjor.