Oppgavene er hentet fra vårens eksamen i matematikk for 10. klassinger. Noen av oppgavene er omskrevet til flervalgsoppgaver.