17 steder fikk karakteren bra, seks steder ble karakterisert som mindre bra og tre som dårlig. Et utested ble stengt på stedet, men ikke noe av dette fikk du vite om.

Ikke offentliggjort

Mot normalt ble resultatet fra denne inspeksjonen ikke offentliggjort og lagt ut på Mattilsynet sine hjemmesider.

— Hvorfor fikk vi ikke se resultatet av denne inspeksjonen?

— Det skyldes at Sivilombudsmannen kom med kritikk av offentliggjøringen som Mattilsynet gjorde i forbindelse med noen dyrevernssaker. Spørsmålet ble spesielt reist rundt saker der kritikkverdige forhold kunne føres tilbake til enkeltpersoner og om en burde skjerme disse. Dette ble diskutert internt i Mattilsynet og vi avventet en avklaring på spørsmålet, sier seniorinspektør Margrete Wold i Mattilsynet.

- Og nå er det avklart?

— Ja, og det er bra. Resultater fra inspeksjoner skal fortsatt offentliggjøres. I samsvar med Matloven har vi plikt til aktiv offentliggjøring av resultater, sier Wold.

Tre dårlige, en stengt

— Når vi er på en inspeksjon og gir et sted karakteren dårlig, så får de et hastevedtak. Det kan være at mat på stedet må kastes, eller at hele eller deler av virksomheten må stenge, sier Wold.

I inspeksjonen som ble gjennomført i uke 46 ble tre steder karakterisert som dårlig. De tre var: Casa del Toro i Rosentkranzgate, Fantasia Pizza på Sandslihaugen og Vaagen Pub på Strandkaien. Kjøkkenet på Vaagen Pub ble stengt umiddelbart.

Rotteskitt

— Stengningen av Vaagen Pub ble gjort fordi det ble funnet rotteskitt i tilknytning til kjøkkenet. Puben var åpen hele tiden. De ordnet raskt opp og området ble vasket ned. Dagen etter var kjøkkenet også åpent igjen, sier Wold.

Vi rusler innom Vaagen Pub (Gamle Børsen) for å høre hva de synes om å bli inspisert av Mattilsynet.

— Det er helt greit det. De må gjøre jobben sin de og. Rotteskitten ble funnet på et lager ved kjøkkenet. Alt var ryddet og vasket i løpet av noen timer, sier Christer Møller på Vaagen Pub til bt.no.

- Ser du noen sammenheng mellom rottene og det at hele Strandkaien nå graves opp?

— Du skal ikke se helt bort fra det nei. Det er flere her i området som har merket det, sier Møller.

Hygiene og skadedyr

I løpet av uke 46 hadde Mattilsynets distriktskontor for Bergen og omland totalt 26 tilsyn på ulike serveringssteder.

Fokuset var på renhold, personlig hygiene, kontroll med temperaturer og skadedyrkontroll.

De fleste av inspeksjonene ble gjennomført på ettermiddag/kveld.

Mener du det er rett av Mattilsynet å offentligjøre resultatene fra inspeksjonene? Skriv din kommentar under tabellen.

Kontroll av utesteder
Serveringssted Adresse Hovedinntrykk Kommentar
Dubliner Vetrlidsallmenningen 15 Mindre Bra orden , renhold
Egon Kjøttbasaren Vetrlidsallmenningen 2 Bra
Bryggen Tracteursted Bryggestredet 2 Bra
Enhjørningen Bryggen 29 Bra
Restaurant To Kokker Enhjørningsgården Bra
Casa del Toro Rosenkrantzgate 6 Dårlig lagring av tilberedt mat ved feil temperatur, mangler ved rutiner for mathåndtering
Bella Roma Arnatveitvegen 111 Mindre Bra manglende sporbarhet på kjøtt, feil lagring av kjøttvarer, håndvask
Quality Hotel Edvard Grieg Sandsliåsen 50 Bra
Fantasia Pizza Sandslihaugen 10 Dårlig manglende internkontroll og mangelfull kompetanse
Fagernes Yacht Club Straumevegen 168 Bra
Toscana Øvre Fyllingsvei 43 Mindre Bra merknader til renholdsrutiner og vedlikehold
Roald’s Kro Åsamyrane 76 Bra
Tommy Tiger’n Nøstetorget 4 Mindre bra vedlikehold, internkontroll, unnlatt å melde ifra til mattilsynet om ny innehaver
Bocca Grill Baneveien 15 Bra
Mongolian Barbeque Olav Kyrresgate 39 Bra
Aspendos Neumanns gate 7 Bra
Kafe Spesial Christies gate 13 Bra
Kaffehuset Friele Strømgaten 2, Mindre Bra renhold, orden, vedlikehold
Smauet Mat & Vinhus Vaskerelvsmauet 1 Bra
Vaagen Pub Strandkaien 12 Dårlig Spor av skadedyr, ble stengt
Salsa Bar & Grill Vågsallmenningen 6 Bra
Banco Rotto Vågsallmenningen 16 Bra
Dickens Kong Olav Vs Plass 4 Bra
Skibet Mex-Tex Zachariasbryggen Mindre Bra orden, renhold, vedlikehold
Chiang Sund Pizza og Kebab Skogsvågskiftet, Sund Bra
Lille Indian Tandoori Kleppeveien 22, Askøy Bra