Stort sett gikk valgene helt etter valgkomiteens innstilling. Unntaket var valgstyret, der det måtte flere kvinner inn.

Valgkomiteen hadde nemlig glemt å ta hensyn til regelen om hvert kjønn skal ha minst 40 prosent av medlemmene. Bare fire av 13 foreslåtte var kvinner. Dermed måtte ordfører Gunnar Bakke heve møtet for fem minutter, slik at valgkomiteen kunne gå på tenkerommet.

Det ble også vedtatt at nestlederne i komité for helse og sosial (Hallgeir Utne Hatlevik, Ap) og oppvekst (Ragnhild Stolt-Nilsen, H) skal få 50% stilling. Dermed har alle lederne og nestlederne lønnet verv.

Dette ble resultatene i valgene, som gjelder for hele valgperioden 2007-2011. Komité for miljø og byutvikling

1. Johan Horn (H)

2. Dag Skansen (H)

3 Wencke Hystad (H)

4. Bjørn-Frode Schjelderup (H)

5. Ruth Grung (A) Leder

6. Geir Dale (A)

7. Per Stiegler (A)

8. Per Sherling (A)

9. Ellinor Vorland (FrP)

10. Eiler Macody Lund (FrP)

11. Idar Nummedal (FrP)

12. Lilian Blom (SV)

13. Filip Rygg (KrF) Nestleder

14. Sara Henriksen (V)

15. Kjersti Toppe (Sp)

Komité for helse og sosial

1. Hans Edvard Seim (H)

2. Birthe Taraldset (H)

3. Merete Skadal (H)

4. Hallgeir Utle Hatlevik (A) Nestleder

5. Siw-Anita Lien (A)

6. Pål Thorsen (A)

7. Olav Lundestad (FrP)

8. Janne Halvorsen (FrP)

9. Trygve Birkeland (KrF)

10. Oddny Miljeteig (SV) Leder

11. Torstein Dahle (R)

Komité for finans

1. Hilde Onarheim (H) Leder

2. Christopher Brun (H)

3. Anette Strand (H)

4. Anne Lorgen Riise (H)

5. Geir Kaland (H)

6. Terje Ohnstad (A) Nestleder

7. Margunn Rognås (A)

8. Jørn Eggum (A)

9. Helge Stormoen (FrP))

10. Steinar Frøiland (FrP)

11. Monica Nilsen (FrP)

12. Tina Åsgård (SV)

13. Terje Gilje (KrF))

14. Anders Skoglund (V)

15. Stine Akre (R)

16. Ove Sverre Bjørdal (Sp)

17. Frank W. Hansen (Pp)

Komité for oppvekst

1. Ragnhild Stolt-Nilsen (H) Nestleder

2. Norvald Visnes (H)

3. Preben Austgulen (H)

4. Silje Christensen (A)

5 Abdelmajid Jerad (A)

6. Line Mai Turøy (A)

7. Tor Woldseth (FrP) Leder

8. Tove Christoffersen (FrP)

9. Jarle Veivåg (FrP)

10. Simen Willgohs (SV)

11. Idun K. Bortne (V)

Komité for kultur, idrett og næring

1. Trude Drevland (H) Leder

2. Andreas Høistad (H)

3. Thor Brekkeflat (A)

4. Ruth Brudvik (A)

5. Helen Kongshavn (FrP)

6. Gunnar Bakke (FrP)

7. Siv Gørbitz (FrP)

8. Amir Payan (SV)

9. Jan Sverre Stray (KrF)

10. Chiku Ali (R)

11. Hans-Carl Tveit (V) Nestleder

Kontrollutvalget

1. Knut Nergaard (H) nestleder

2. Jorunn Nerheim (H)

3. Odd Rambøl (A) Leder

4. Thorolf Braaten (FrP)

5. Lill Karin Dale (FrP)

6. Hans Ebbing (SV)

7. Randi Veland (KrF)

8. Geir Kjell Andersland (V)

9. Marte Mjøs Persen (R)

Valgstyret

1. Trude Drevland (H)

2. Hilde Onarheim (H)

3. Johan Horn (H)

4. Terje Ohnstad (A) Nestleder

5. Ruth Grung (A)

6. Hallgeir U. Hatlevik (A)

7. Gunnar Bakke (Frp) Leder

8. Helen W. Kongshavn (FrP)

9. Oddny Miljeteig (SV)

10. Filip Rygg (KrF)

11. Hans-Carl Tveit (V)

12. Kjersti Toppe (Sp)

13. Frank W. Hansen (Pp)

Forretningsutvalget

1. Trude Drevland (H)

2. Hilde Onarheim (H)

3. Terje Ohnstad (A)

4. Ruth Grung (A)

5. Gunnar Bakke (Frp)

6. Tor Woldseth (FrP)

7. Oddny Miljeteig (SV)

8. Filip Rygg (KrF)

9. Hans-Carl Tveit (V)

DET NYE BYSTYRET: I kveld valgte de hvilke representanter som skal sitte i hvilke komiteer.