Etter dagens måling (5. mars) er det bare noen få vann som fortsatt har is det er trygt å ferdes på. Dette gjelder følgende steder:

  • Haukelandsvatnet, Arna
  • Myravatnet og Birkelandsvatntet i Fana
  • Kiplevann og Tennebekktjørna i Laksevåg
  • Tveitevannet i Årstad bydel Grønn etat i Bergen kommune ber imidlertid folk være oppmerksomme også ved disse vannene.

— Statusen for de enkelte vann forandrer seg fort, og publikum må respektere skiltingen ved det enkelte vann, sier Einar Jenssen ved Grønn etat.

Alle vann som er erklært trygge blir kontrollert daglig, og skiltingen oppdateres når det ikke lenger er trygt å ferdes på vannet. I tillegg blir utrygge områder merket med kvisting.

I Bergenhus, Åsane og Fyllingsdalen er det nå ingen vann som har trygg is.

Denne helgen er det heller ikke anledning til å gå på skøyter på kunstisbanen på Slåtthaug, grunnet norgesmesterskap for seniorer.