— Noko må gjerast fort for å hindra at det skjer alvorlege ulukker, seier Julian September.

Han står på nedsida av riksveg 13 i Øvre Granvin og ser rekkjer av vogntog og bussar og bilar smyga seg forbi det vesle blå huset sitt.

På den eine sida ligg den flunkande nye Hardangerbrua til 2,3 milliardar kroner, på den andre sida nye tunnelar i ein Vossapakke verd over ein milliard. Men her, i Øvre Vassenden i Granvin, ålar den same gjennomfartsåra seg forbi tuna slik ho har gjort sidan før krigen. Tidlegast i 2016 kan bebuarar og trafikantar håpa på betring.

- Dette held ikkje

— Dette er nok eit døme på korleis det blir bygt vegar her i landet. Dette held ikkje. Folk må vakna og sjå det tullet politikarane held på med, seier Kurt Finsås.

Her er livsfarleg, særleg når trafikken er ekstra stor fredag og søndag ettermiddag

Bergensaren køyrer rett som det er til Austlandet over Hardangervidda, og irriterer seg over at ikkje dei siste hårnålssvingane i Granvin er fjerna for lengst.

Etter stenginga av E16 Gudvangatunnelen og opninga av Hardangerbrua i sommar har hovudtyngda av trafikken mellom aust og vest gått her. Og det døgnet rundt, etter nedlegginga av Bruravik–Brimnes-sambandet.

— Det har vore ein markant auke på ettersommaren. Om natta vaknar eg rett som det er av trailerar som bråbremsar før svingane. Slett ikkje alle respekterer 50-sona her, seier Julian September.

65-åringen med sørafrikansk opphav bur i London om vinteren, og i Granvin i sommarhalvåret. Han kom til bygda første gong i 1980 som hotellmedarbeidar. Huset i Øvre Granvin kjøpte han for 15 år sidan.

TIL 2016: Dette må trafikantar som vil til og frå Bergen over Vidda finna seg i minst til 2016.

Full stopp

— Vegvesenet burde fått opp eit skilt som endå tydelegare varslar om dette smale partiet. Frå London er eg van med mykje trafikk, men det er her eg er redd alvorlege ulukker skal skje, seier September.

Medan Bergens Tidende samtalar med han eit kvarters tid i vegkanten, passerer kring 20 vogntog. Ein turistbuss møter ein lastebil, og det er full stopp. Bilane må nytta utsida av den kvite stripa for å skapa passasje.

— Skuleborn skal forbi dagleg. Dei går på nedsida av husa for å unngå trafikken, fortel September.

— Her er livsfarleg, særleg når trafikken er ekstra stor fredag og søndag ettermiddag. Mange kjem i stor fart, seier Uwe Liskow, som saman med kona Martina bur i nabohuset til Julian September. Det tyske paret flytta frå storbyen Dortmund til Granvin i 2008 – han er trailersjåfør i Ulvik, ho er tilsett på Granvin Bruk.

Håpar og trur på 2016

— Eg håpar og trur vi kan koma i gang neste vår, med ferdigstilling i 2016, seier Lars Magnar Røneid, Vegvesenets prosjektansvarlege for vegprogrammet Vossapakko.

Han snakkar om tunnelen i Øvre Granvin som skulle stått ferdig då Tunsbergtunnelen like ved Vassenden-svingane opna før jul i 2011.

Av di eit steinsprang trefte panseret på ein bil like ved det planlagte tunnelpåhogget ved Granvinsvatnet i 2007, blei den planlagde tunnelen nordafor busetnaden teken ut av Vossapakko, for å bli erstatta av ein nesten fem gonger lengre tunnel.

— Tunnelen kostar rundt 350 millionar kroner, og skal finansierast med både rassikringsmidlar og bompengar. Han må opp i Stortinget som ny proposisjon før vi kan gå i gang. Prosjektet er både eit miljø-, trafikk- og rassikringstiltak, og passar godt i forlenginga av Vangstunnelen på Voss som er ferdig i desember i år, seier Røneid.

Den 1,9 km lange tunnelen i Øvre Granvin går inn i det rasfarlege Joberget ved Seim og kjem ut som lausmassetunnel ved Holven.