Arkitektfirmaet Narud Stokke og Wiig har vunnet konkurransen om den nye planlagte passasjerterminalen på Flesland. I konkurranse med ca. 100 av Europas fremste flyplassarkitekter, går oppdraget til Oslofirmaet, som også har fått tegne den nye utvidede passasjerterminalen, som skal bygges på Gardermoen.

– Vi er svært fornøyd med den løsningen vi nå kan presentere. Med dette vil vi få en helt moderne og fremtidsrettet passasjerterminal, som lett kan utvides og bygges ut i takt med økningen i flytrafikken i årene fremover, og som tilfredsstiller kundenes krav til service og kommersielle tilbud. Dessuten vil det bli tilrettelagt for å øke andelen av kollektivtransport til og fra flyplassen. Blant annet planlegges det både bussterminal like utenfor nybygget, og bybanestasjon i en egen underetasje inne i det nye flyplassbygget, sier terminalsjefen på Flesland, Alf Sognefest, til BT.

Klarsignal fra Avinor

Den nye terminalen blir liggende like sør for dagens flyplassbygg, og publikum kan bevege seg tørrskodd mellom dem. Prosjekteringsarbeidene starter allerede til høsten, og Sognefest regner med at den kan tas i bruk ved årsskiftet 2012/13. Avinors styre har gitt klarsignal for at det skal arbeides videre med prosjektet. Så langt finnes det ingen kostnadskalkyler.

Arkitektene har valgt en løsning med separate etasjer for avganger og ankomster, slik man har det på Gardermoen. Passasjerene kan gå direkte inn i avgangshallen på ett plan, mens passasjerer som har landet blir ledet ned mot en underetasje, der de henter bagasjen og går direkte ut til busser, taxier og personbiler.

Bedre tilpasset flyplass

Også lufthavnsjef Dag J,. Aksnes er også svært fornøyd med det nye prosjektet.

– En utvidelse av flyterminalbygget vil medføre at vi kan gi de reisende en høyere grad av service. Dessuten vil flyselskapene, lufthavnens mange andre organisasjoner, og de ansatte lettere kunne tilpasse seg fremtidens arbeidsmetoder. Det blir også en glede å kunne tilby en bedre tilpasset lufthavn i den stadig økende nærings— og reiselivsutviklingen for Bergen og Vestlandet, sier Aksnes.

Bybanestasjon

Sognefest understreker også at kapasiteten i sikkerhetskontrollen vil øke, at bagasjehåndteringen blir bedre, og at serveringstilbudene styrkes.

– Det er avgjørende for oss å få forlenget Bybanen helt til Flesland. Derfor planlegger vi nå med tanke på et eget stoppested for Bybanen i kjelleren på nybygget med rulletrapper opp i avgangshallen. I dag reiser bare 20 prosent av passasjerene kollektivt til og fra Flesland. På Gardermoen er det tilsvarende tallet 60 prosent. For å øke kollektivandelen er vi avhengig av å få Bybanen hit før den eventuelt utvides mot Åsane, hevder Sognefest.

Ifølge Sognefest er ny flyplassterminal også helt nødvendig for å kunne håndtere fremtidig trafikkvekst på Flesland. Dagens terminal ble bygget for 2,8 millioner reisende årlig. I fjor passerte flytrafikken fem millioner reisende.

– I perioder er det nå slik at vi har problemer med å håndtere trafikkavviklingen inne i flyterminalen på en tilfredsstillende dersom et fly eller to blir forsinket eller lander for tidlig. Derfor gleder vi oss til å kunne ta i bruk ny flyterminal. Det vil gi bedre trafikkflyt, bedre service og økt trivsel for våre reisende, sier han.

Hva synes du om planene?